loading Wczytywanie

Aktualności

Wizyta gości z ośrodka Metanoia

| autor:

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt gościć opiekunów i podopiecznych Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył rektor AWSD Ks. Andrzej Proniewski. W homilii wskazał potrzebę widzenia celów w swoim życiu i ich stopniowego realizowania. Po zakończonej modlitwie obie wspólnoty udały się na kolację, która była okazją do podzielenia się świadectwami podjętych dróg życiowych. Następnie goście zwiedzili budynek seminarium i obejrzeli sztukę przygotowaną przez III rok. Po zakończonym spektaklu, grupa młodzieży zaprezentowała własne przedstawienie alumnom i moderatorom AWSD, opowiadające o zmaganiach młodych ludzi z trudną rzeczywistością, pełną zagrożeń, uzależnień i zniewolenia. Sztuka ta została przyjęta z entuzjazmem.

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA w Czarnej Białostockiej istnieje od 2000 roku, jest jedną z placówek Caritas Archidiecezji Białostockiej niosącą pomoc młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od środków odurzających i alkoholu, w przedziale wiekowym od 13 do 19 r.ż.

Terapia w placówce opiera się na systemie społeczności terapeutycznej i obejmuje: terapię grupową, terapię indywidualną, ergoterapię. W terapię wbudowana jest także praca nad rozwijaniem własnych zainteresowań i aktywności poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe oraz wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne.

GALERIA