loading Wczytywanie

Aktualności

Święcenia prezbiteratu

| autor:

Sześciu braci diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Edwarda Ozorowskiego.

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim!”. Słowa tej pieśni, wykonanej przez chór Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, otworzyły oficjalne uroczystości przyjęcia święceń kapłańskich sześciu diakonów AWSD w Białymstoku:

dk. Łukasza Borowskiego (z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku)

dk. Jarosława Kalinowskiego (z parafii pw. św. Teresy z Avila w Wilnie)

dk. Sławomira Laskowskiego (z parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie)

dk. Łukasza Ruminowicza (z parafii pw. N. M. P. Królowej Rodzin w Białymstoku)

dk. Marka Solniczka (z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce)

dk. Karola Swatkowskiego (z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie)

28 maja br., o godz. 9.15 w kaplicy seminaryjnej rozpoczął się pierwszy etap uroczystości święceń – podpisanie deklaracji wierności, posłuszeństwa i celibatu. W tym doniosłym wydarzeniu wzięli udział: J. E. ks. Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, J. E. ks. Bp Henryk Ciereszko, ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Rektor AWSD, ks. dr Marian Strankowski, Prorektor AWSD wraz z członkami Zarządu AWSD, ks. dr Tomasz Powichrowski, ceremoniarz archidiecezji białostockiej i profesor AWSD oraz bracia klerycy.

Ks. Rektor złożył kandydatom do prezbiteratu najserdeczniejsze życzenia, stwierdzając przy tym, że kapłan „jako „alter Christus” ma za zadanie przyczyniać się do głoszenia chwały Bożej w świecie”. Następnie kandydaci złożyli wyznanie wiary, przysięgę wierności i podpisali deklaracje przed święceniami w stopniu prezbiteratu z prośbą o dopuszczenie do stanu kapłańskiego. Ks. Arcybiskup w Słowie skierowanym do kandydatów przybliżył sylwetkę św. Piotra, przypominając jego trudności i zmagania oraz życzył im, by ich podążanie za Chrystusem było „początkiem radosnego końca”.

Następnie w Auli św. Kazimierza odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów w AWDS. Ks. Rektor życzył kandydatom, by ich formacja nie zakończyła się, by chętnie oni korzystali z „permanentnej formacji kapłana”. przybliżył zebranym różne etapy niełatwej drogi seminaryjnej absolwentów. Dyplomy wręczali kandydatom do kapłaństwa ks. Bp H. Ciereszko wraz z ks. Prorektorem. Na pamiątkę okresu formacji seminaryjnej kandydaci do kapłaństwa otrzymali pamiątki z błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka. Ks. Bp Ciereszko zauważył, iż tę uroczystość można przyrównać do „zbierania owoców, które objawiają przeżycia wewnętrzne i duchowe. Jeżeli trzymamy się Pana Jezusa, to wszystko jest piękne, takim jest kapłaństwo”, ponieważ „trud dla Pana Boga staje się radością”. Życzył kandydatom do kapłaństwa, by szli do posługi i przynosili owoce”.

W głównych uroczystościach wzięli udział księża biskupi: Abp Edward Ozorowski, Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko, profesorowie i moderatorzy AWSD, księża archidiecezji białostockiej, alumni, siostry zakonne, rodziny neoprezbiterów, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni wierni.

W uroczystą liturgię, którą swoim kunsztem uświetnił chór alumnów AWSD, kierowany przez ks. Krzysztofa Łapińskiego, profesora AWSD, wprowadziła zgromadzonych pieśń „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja!”.

Ks. Rektor zaświadczył wobec ks. Abpa i wszystkich zebranych o godności kandydatów do przyjęcia święceń i poprosił ks. Abpa o wyświęcenie ich na prezbiterów. Abp Metropolita pouczył kandydatów o obowiązkach wynikających z przyjęcia posługi w Kościele, skierował słowo do rodziców kandydatów, przypominając o obowiązku i powinności głoszenia przez nich Ewangelii, sprawowania świętych obrzędów Eucharystii, sakramentów pokuty i namaszczenia chorych, nabożeństw uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Kandydaci wyrazili wolę przyjęcia święceń jako gorliwi współpracownicy biskupów, przyrzekli cześć i posłuszeństwo ks. Abpowi i Jego następcom.

Podczas odśpiewanej przez wszystkich zebranych Litanii do Wszystkich Świętych kandydaci przyjęli postawę prostracji. Istotnym elementem uroczystej liturgii było nałożenie rąk i modlitwa święceń przez ordynariusza białostockiego i wszystkich obecnych kapłanów. Dopełnieniem tego było namaszczenie im przez Hierarchę dłoni olejem Krzyżma św., podanie pateny z hostią i kielicha z winem oraz nałożenie szat liturgicznych przez starszych prezbiterów. Po uroczystym obrzędzie święceń nowo wyświęceni kapłani koncelebrowali wspólnie z Abpem Ordynariuszem i księżmi wychowawcami liturgię Mszę św

W słowie pasterskim, skierowanym do nowo wyświęconych kapłanów ks. Abp powiedział, iż do grona białostockiego „dołącza nowy zastęp kapłanów”. Zostali oni przyjęci przez innych prezbiterów, którzy wyrazili swoją wobec nich przyjaźń poprzez włożenie rąk. Hierarcha zaznaczył, iż kapłan jest powołany, by głosić Słowo Życia, udzielać sakramentów, doprowadzać ludzi do Kościoła, sprawować Eucharystię, pocieszać strapionych. Jest to posługa potrzebna, dlatego też należy się cieszyć, iż znaleźli się młodzi, odważni ludzie, gotowi podjąć się tych trudnych zadań. Abp Metropolita polecił nowo wyświęconych kapłanów opiece wszystkich zebranych.

GALERIA