loading Wczytywanie

Aktualności

Trójgłos Ekumeniczny w białostockim seminarium

| autor:

Tegoroczna 18. edycja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, przebiegająca pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”.

Miała – wzorem lat ubiegłych – swój stały punkt w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium w Białymstoku. 23 stycznia 2018 r. o godz. 17 w budynku AWSD odbył się, tradycyjny już, Trójgłos Ekumeniczny.

Podczas spotkania obecny był ks. bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. Spotkanie prowadził: ks. Radosław Kimsza, konsultor Rady Ekumenicznej KEP, Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej. Ponadto wzięli w nim udział: ks. inf. Zygmunt Lewicki, siostry zakonne (SS. Misjonarki Świętej Rodziny), alumni oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się w Auli św. Kazimierza od przywitania prelegentów i gości przez ks. Andrzeja Dębskiego, prefekta alumnów AWSD. W imieniu Kościoła Chrześcijan Baptystów wystąpił pastor dr Andrzej Seweryn z referatem zatytułowanym: „Osoba i dzieło Ducha Świętego w doktrynie i praktyce Kościoła Baptystycznego w Polsce”, ukazując osobę Ducha Świętego głównie na kartach Pisma Świętego. Ze strony Kościoła prawosławnego przemawiał ks. dr Anatol Szymaniuk i zaprezentował referat przedstawiający zarys rozwoju nauki o Duchu Świętym w Kościele Prawosławnym. Prelegent omówił wspomniany temat w ujęciu Tradycji tego Kościoła. Z ramienia Kościoła Rzymskokatolickiego wygłosił referat ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. dogmatyki UKSW, dotyczący problematyki eklezjologicznej i pneumatologicznej w kontekście kreatologicznym. Dyskusji nie przewidziano.

Następnie w kaplicy seminaryjnej miało miejsce wspólne nabożeństwo w formie Nieszporów, którym przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko. Kaznodzieją Nieszporów był pastor Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, który mottem swojego kazania uczynił słowa pochodzące ze Starego Testamentu: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15, 6).

GALERIA