loading Wczytywanie

Aktualności

Trójgłos ekumeniczny w AWSD

| autor:

22. stycznia odbyła się kolejna edycja sympozjum Trójgłosu Ekumenicznego w ramach Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.

W tych dniach Kościół w swojej modlitwie szczególnie poleca sprawę jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.   W dniach 18-25 stycznia chrześcijanie w całej Polsce gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, spotkaniach i sesjach naukowych, których myślą przewodnią jest scena ewangeliczna spotkania Jezusa z Samarytanką- Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4,7).

W ramach trwającego Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym 22. stycznia odbyło się sympozjum Trójgłosu Ekumenicznego pt. Pojednani z Bogiem żyją w pokoju. Grzech - nawrócenie - pokuta.

Ta impreza, promująca ekumenizm na Podlasiu, corocznie podejmuje wybrane zagadnienie teologiczne, umożliwia wymianę doświadczeń, promocję różnych tradycji chrześcijańskich oraz realizuje ideę zbliżenia różnych wyznań poprzez dialog. Prowadzącym spotkanie był wykładowca ekumenizmu i teologii duchowości w naszym seminarium ks. dr hab. Radosław Kimsza. W tegorocznej edycji Trójgłosu wzięli udział tradycyjnie reprezentanci Kościoła Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego. Stronę katolicką reprezentował o. Jacek Salij OP, Kościoła prawosławnego ks. dr Włodzimierz Misijuk, zaś „głosem” Kościoła ewangelicko-augsburskiego był dr Jerzy Sojka.

Sympozjum zakończyły uroczyste nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki, podczas których słowo do uczestników modlitwy skierował pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów Ireneusz Dawidowicz.

Galeria zdjęć