loading Wczytywanie

Aktualności

Posługa lektoratu

| autor:

W sobotę, 21. lutego 2015 r. w kościele p.w. Św. Wojciecha w Białymstoku dziewięciu alumnów naszego seminarium przyjęło posługę lektoratu.

Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze (PDV 60). W drodze, na której kandydat przygotowujący się do kapłaństwa cały czas szuka odpowiedzi na pytanie: czy to właśnie jego wzywa Bóg? Czy to właśnie On jest powołany, aby służyć Kościołowi mocą Chrystusowego Kapłaństwa. Podczas rozeznawania swojego powołania alumni przechodzą różne etapy w swoim życiu formacyjnym, na drodze którego są umacniani sakramentami oraz posługami, które przyjmują. Alumni na początku trzeciego roku studiów otrzymują sutannę i jest to jedno z najbardziej zauważalnych wydarzeń podczas formacji seminaryjnej. Równie ważnym wydarzeniem w życiu kleryków, choć może nie tak widocznym jak obłóczyny jest przyjęcie posługi lektoratu.

Lektor(od. łac. lectio - czytam) to osoba posługująca szczególnie podczas Liturgii Słowa. Lektor wykonuje lekcje, czyli czytania podczas Mszy świętej, za wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma diakona asystującego celebransowi może także w procesji wejścia uroczyście wnieść ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych i odczytywać antyfony. Pod nieobecność psalmisty, lektor może wykonać psalm responsoryjny między czytaniami.

Klerycy zatem można powiedzieć, że stają się sługami słowa. Posługa lektora to nie tylko odczytywanie Słowa Bożego podczas Mszy świętych i nabożeństw, to nie tylko podawanie intencji modlitwy powszechnej, ale to przede wszystkim osobista troska alumnów, aby Słowo Boże było zawsze obecne w ich sercach. To zobowiązanie do coraz głębszej i uważnej lektury Pisma Świętego, do poznawania Słowa Bożego, a przede wszystkim świadczenia o tym, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże nie może pozostać jedynie pięknie i profesjonalnie odczytane przez lektora, ale musi znaleźć swoje miejsce w jego życiu, bo nie chodzi przecież o to, aby przeczytać tekst, ale aby przekazać Słowo Boże. Lektor to zatem ten, kto stara się nie tylko doskonalić w technice czytania, w egzegezie Pisma świętego, ale to ten, który swoim życiem i postępowaniem zaświadcza o skutecznym działaniu Słowa Bożego, w ten sposób wskazując innym drogę ku Chrystusowi.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ks. Bp Henryk Ciereszko, obecni byli księża moderatorzy i profesorowie naszego seminarium oraz rodziny alumnów III roku.

Galeria zdjęć