loading Wczytywanie

Aktualności

Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

| autor:

25 lutego br. we wspólnotowej kaplicy została odprawiona uroczysta Msza Św. połączona z obrzędem przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu dwóch alumnów naszego seminarium.

Uroczystościom przewodniczył J.E. Ks. Bp Henryk Ciereszko, który jednocześnie przyjął publicznie złożona wolę przyjęcia święceń przez alumnów Sławomira Laskowskiego i Aleksandra Śnieżyckiego W trakcie obrzędu Ks. Biskup pouczył o znaczeniu tego obrzędu w przygotowaniu do Chrystusowego Kapłaństwa. Następnie diakon wezwał imiennie kandydatów, a Ks. Biskup przyjął ich oświadczenie, prosił Boga o błogosławieństwo dla nich, o łaskę wytrwania w powołaniu i o wierną służbę w dziele zbawienia świata.

Kandydaci, podążając za Słowem Proroka: „Oto jestem, poślij mnie”, wyrażają gotowość do bycia współpracownikami biskupa w dziele zbawiania, poprzez głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów i budowaniu wspólnot chrześcijańskich.

Na zakończenie Mszy Św. Ks. Biskup zwrócił uwagę na to, iż już w momencie przyjścia do seminarium kandydaci wypowiadają Bogu „pierwsze TAK” na Jego zaproszenie, wyrażone dziś poprzez włączenie w poczet kandydatów do diakonatu i prezbiteratu jako „mocne Tak”. Ks. Biskup podkreślił też, iż dar kapłaństwa, choć niekiedy dużo to kosztuje, należy podjąć w duchu odpowiedzialności „po męsku” oraz przywołał słowa św. Jana M. Vianneya mówiące o tym, że „do kapłaństwa zawsze jest za wcześnie”. Gdy się jednak zaufa w pełni Bogu i przyjmie postawę zawierzenia Chrystusowi, wówczas przychodzą chwile satysfakcji i radości z posługi.

Liturgię uświetnił śpiew scholii AWSD, prowadzony przez kantora al. Gawła Korzenieckiego i organistę al. Daniela Kułakowskiego.

Galeria zdjęć