loading Wczytywanie

Aktualności

Akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu

| autor:

7 marca br., o godz. 16.30, w Auli św. Kazimierza, w dzień wspomnienia śmierci św. Tomasza z Akwinu, cała wspólnota seminaryjna uczciła pamięć wielkiego Doktora Kościoła.

Alumni II roku AWSD przygotowali i przedstawili uroczystą Akademię z tej okazji. Swój znaczący udział w przygotowaniach do tego wydarzenia miał ks. dr Sławomir Dąbrowski, profesor i wykładowca AWSD. Wydarzenie to swoją obecnością uświetnili: J. E. ks. abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, J. E. ks. abp senior Stanisław Szymecki, J. E. ks. bp Henryk Ciereszko, ks. kanclerz Andrzej Kakareko, ks. Andrzej Proniewski, Rektor AWSD oraz księża profesorowie AWSD i siostry zakonne.

W atmosferę życia i twórczości „Doktora Anielskiego” wprowadziły zgromadzonych gości dwa krótkie filmy, z których pierwszy był skrótowym, niepozbawionym elementów zabawnych, reportażem różnych wcześniejszych debat filozoficznych. Drugi zaś, pomyślany jako swoista ankieta, ilustrował stan wiedzy o Akwinacie wśród uczniów i nauczycieli I L.O. w Białymstoku, jak również wśród alumnów AWSD.

Scenografia, koncentrowała się wokół dwóch głównych sfer życia i twórczości autora „Sumy teologicznej”; kierowała uwagę widza na stół - miejsce pracy naukowej oraz dopasowany do gabarytów dominikanina, klęcznik jako miejsce Jego głębokiej relacji z Bogiem. W postać św. Tomasza wcielił się al. Tobiasz Stasiński, rola narratora przypadła w udziale al. Mateuszowi Trochimowi. Przeplatające się ze sobą sceny ukazywały postać św. Tomasza, który zatopiony myślami w Bogu trwał na modlitwie i całkowicie pochłonięty pracą naukową zgłębiał skomplikowane dylematy filozoficzno-teologiczne. Samo przedstawienie uzupełniał materiał ikonograficzny oraz materiał muzyczny. W międzyczasie schola AWSD, kierowana przez kantora, al. Gawła Korzenieckiego, wykonała w języku łacińskim hymn autorstwa św. Tomasza „Adoro Te devote”.

Doskonałym dopełnieniem uroczystej Akademii był referat zatytułowany „Wiara i inne typy poznania”, który wygłosił ks. Marcin Sieńkowski, prefekt alumnów seminarium w Ełku i doktorant KUL. Prelegent w interesujący i przekonujący sposób przybliżył słuchaczom relacje zachodzące pomiędzy wiarą a rozumem. Ks. M. Sieńkowski zakończył swoje wystąpienie ważkim stwierdzeniem, podkreślając, iż „jeżeli mamy bronić wiary, to musimy bronić rozumu, jeżeli zależy nam na krzewieniu wiary, brońmy intelektu i św. Tomasza z Akwinu”. Dowodem zainteresowania słuchaczy były zadane prelegentowi pytania.

Do zebranych Słowo pasterskie skierował ks. bp Henryk Ciereszko. Ks. Biskup wyraził przekonanie, iż podczas tego wieczoru „każdy z nas dla siebie coś odnalazł”, ponieważ „wspólnie coś rozstrzygnęliśmy i wiedzę swoją poszerzyliśmy”. Ks. Biskup zaznaczył też, że „wiara pomaga kapłanom i alumnom idącym do kapłaństwa odnajdywać w tej sferze radość”. Na zakończenie zgromadzeni biskupi wspólnie udzielili wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa. Alumni II roku rozdali przygotowane na tę okazję okolicznościowe obrazki.