loading Wczytywanie

Aktualności

Psychologia a formacja ludzka

| autor:

16. maja w budynku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Psychologia a formacja ludzka - zadania, wyzwania, perspektywy’’.

Międzywydziałową konferencję naukową zorganizowali: Katedra Teologii Katolickiej przy Uniwersytecie w Białymstoku, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, AWSD w Białymstoku, Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Białostockiej   a także Centrum Formacji Pastoralno - Katechetycznej.

Obecny na spotkaniu Ks. Abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, we wprowadzeniu do konferencji podkreślił wzajemne uzupełnianie się porządku przyrodzonego z nadprzyrodzonym jako istoty formacji ludzkiej.

W otwierającym sesjęwykładzie dr M. Jasiński mówił o roli pozytywnego myślenia w rozwoju człowieka. Następnie w swoim wystąpieniu ks. dr W. Rzeszowski poruszył zagadnienie formacji ludzkiej jako fundamentu dojrzałości kapłańskiej. Kończąc pierwszą część konferencji dr A. Dakowicz przybliżył temat człowieczeństwa, jako klucza do udanego małżeństwa. Drugą część konferencji otworzył referat Pani mgr A. Wróblewskiej, w którym przestawiła problemy natury psycho- seksualnej w rozwoju ku dojrzałości. Przedostatnim prelegentem był ks. dr hab. A. Kobliński, który mówił o etycznych aspektach współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa i psychologizacji religii. Międzywydziałową konferencję zakończył ks. dr J. Lachowicz, prezentując postać Ewagriusza z Pontu w kontekście formacji ku dojrzałości.

W konferencji uczestniczyli profesorowie oraz alumni naszego seminarium, studenci Katedry Teologii Katolickiej oraz przybyli goście.