loading Wczytywanie

Aktualności

Nowa Encyklika

| autor: | źródło:

Papież Franciszek ogłosił nową encyklikę „Laudato si” poświęconą trosce o świat jako wspólny dom dla wszystkich jego mieszkańców.

Co nam przyniesie nowa encyklika papieża Franciszka? Co oznacza jej franciszkański tytuł pochodzący z Hymnu stworzenia św. Franciszka? Jakie reakcje wywołuje zapowiedź jej (prawdopodobnych) tematów? [...]

Choć Kościół nie jest ekspertem w dziedzinie nauki, ekonomii czy gospodarki, to jest „ekspertem od ludzkości”, od powołania człowieka do działania w sprawiedliwości i dla dobra wspólnego. Pyta też z troską, jak to możliwe, że ubiegamy się o budowanie lepszej przyszłości, nie myśląc o kryzysie środowiska i cierpieniach ludzi zepchniętych na margines społeczeństwa? Oraz czy nasza wiara wnosi właściwe motywacje i wymagania wobec świata, którego jesteśmy częścią?

Jest też dobrze przygotowany do zaprezentowania odpowiedzi na wyzwania ekologiczne świata. Jego głos w sprawie zmian klimatycznych, które są problemem globalnym, z poważnymi następstwami ekologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi oraz dotyczącymi podziału dochodów wynika z troski o świat i jego mieszkańców, zwłaszcza tych najbardziej doświadczanych jego skutkami. Zatem jest również po stronie polskich górników ciężko pracujących w (niestety) fatalnie zarządzanych przedsiębiorstwach.

„Zachęcam do towarzyszenia temu wydarzeniu – mówi Papież - aby odnowić swoją wrażliwość na degradację środowiska naturalnego, ale również w celu odzyskania go na własnych terytoriach. Encyklika ta skierowana jest do każdego: módlmy się, aby wszyscy mogli przyjąć jej orędzie i wzrastać w odpowiedzialności za wspólny dom, jaki powierzył nam Bóg”.