loading Wczytywanie

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego AWSD

| autor:

Po wakacyjnej przerwie nowy rok nauki i formacji w białostockim seminarium rozpoczęło 46 alumnów, z czego 7 na pierwszym roku studiów.

W inauguracji wzięli udział białostoccy biskupi, przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiciele KUL oraz seminariów sąsiednich diecezji – drohiczyńskiej, łomżyńskiej i ełckiej. W uroczystościach inauguracyjnych uczestniczył także prawosławny Abp Jakub i licznie zebrani goście: rektorzy i dziekani z innych białostockich wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele, służb mundurowych oraz liczni przyjaciele seminarium.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Po zakończonej Eucharystii, uroczystości inauguracyjne przeniosły się do auli św. Kazimierza. Zebrani wysłuchali przemówienia ks. dr. hab. Andrzeja Proniewskiego- rektora seminarium. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności uczelni, przedstawił prorektor uczelni ks. dr Dariusz Wojtecki.

Centralnym punktem otwarcia nowego roku akademickiego była ceremonia ślubowania nowych alumnów naszego seminarium. Otrzymali oni również indeksy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jako studenci rozpoczną sześcioletnie studia filozoficzno- teologiczne.

Zebrani mogli wysłuchać krótkiego koncertu fortepianowego oraz wykładu inauguracyjnego, który wygłosił ks. prof. zw. Franciszek Mickiewicz z UKSW w Warszawie.

Oficjalną część dzisiejszych uroczystości zamknął Abp Edward Ozorowski, który podziękował licznie przybyłym gościom za pamięć, wyrazy wsparcia i sympatii, jaką przejawiają wobec naszej uczelni, która jako najstarsza w regionie dziś rozpoczyna już 71. rok pracy i nauki.

GALERIA