loading Wczytywanie

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe ks. infułata Stanisława Strzeleckiego

| autor:

Dziś pożegnaliśmy Śp. ks. infułata Stanisława Strzeleckiego, wieloletniego profesora naszego seminarium.

Śp. ks. Stanisław Strzelecki urodził się 16 października 1931 r. w Grodnie.Ukończył salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Różanymstoku. W roku 1951 wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Był uczniem i wychowankiem ks. prof. Michała Sopoćki. Dnia 24 czerwca 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Suszyńskiego. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej, które uwieńczył doktoratem w roku 1964. Po powrocie do Białegostoku związał się do końca swego życia z seminarium duchownym. W latach 1964-1969 był ojcem duchownym alumnów, a od roku 1967 profesorem Pisma Świętego tejże uczelni. W roku 1967 został mianowany sędzią w Sądzie Metropolitalnym.    W latach 1967-1970 był duszpasterzem inteligencji. Brał czynny udział w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. Był autorem licznych publikacji, artykułów i książek poświęconych w dużej mierze tematyce Miłosierdzia Bożego i życia i posługi księdza Sopoćki. Otrzymał godności kościelne: Prałata Honorowego Jego Świątobliwości, Kanonika Gremialnego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, a w 2005 r. Protonotariusza Apostolskiego (infułata). Odszedł do Pana w przeddzień siódmej rocznicy beatyfikacji swego profesora i wychowawcy- bł. ks. Michała Sopoćki, w niedzielę 27. września.

W dniu głównych obchodów rocznicy beatyfikacji o godzinie 16:30 trumna z ciałem kapłana została przywieziona do kaplicy seminaryjnej. We wspólnocie księży profesorów i alumnów pożegnaliśmy kapłana, który poświęcił seminarium ponad pięćdziesiąt lat swego życia. We wtorek 29. września po odmówionej koronce do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłego, trumnę przewieziono do białostockiej katedry gdzie odbyły się główne uroczystości pogrzebowe. Ks. infułata pożegnali księża biskupi, licznie przybyli kapłani- koledzy i wychowankowie, rodzina, krewni i wierni świeccy.

Śp. ks. infułat Stanisław Feliks Strzelecki spoczął na cmentarzu farnym w Białymstoku.