loading Wczytywanie

Aktualności

Alfa i Omega, wieczny Pan wszechświata

| autor:

Blask chwały rozpromienił mroki ziemi! Chrystus zmartwychwstał!

"Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,lecz każdy według własnej kolejności.  Chrystus, jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba, bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.  Jako ostatni wróg,
zostanie pokonana śmierć. Wszystko, bowiem rzucił pod stopy Jego".     1 Kor 15, 21-27.


Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy radości i i pokoju na każdy dzień.
Niech blask żywego Słowa dotrze do każdego człowieka, rozpromieniając codzienność wiarą, nadzieją i miłością.