Zarząd

Zarząd Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB   
Rektor AWSD

Ks. dr Marian Strankowski
Prorektor AWSD


Ks. dr Dariusz Sokołowski

Ojciec Duchowny AWSD


Ks. mgr Jerzy Buzun
Ojciec Duchowny AWSD

Ks. mgr Dariusz Gutowski
Prokurator AWSD