Zarząd

Zarząd Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Rektor AWSD Ks. dr Marian Strankowski
Ojciec Duchowny AWSD Ks. mgr Wojciech Kapica
Prefekt i Prokurator AWSD Ks. mgr Adam Kozikowski
Wiceprokurator AWSD Ks. mgr Leszek Bogdan Giemza
Prefekt Roku Propedeutycznego i Prefekt alumnów AWSD Ks. mgr Radosław Garbecki