Zarząd

Zarząd Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Rektor AWSD Ks. dr Marian Strankowski
Wicerektor AWSD Ks. dr Bogdan Skłodowski
Ojciec Duchowny AWSD Ks. mgr Wojciech Kapica
Prefekt i Prokurator AWSD Ks. mgr Adam Kozikowski
Moderator Roku Propedeutycznego AWSD Ks. mgr lic. Adam Siegieniewicz
Prefekt Roku Propedeutycznego AWSD Ks. dr Karol Kondracikowski