Grono Przyjaciół Seminarium

Grono Przyjaciół Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

1. CELE

- modlitwa za powołanych i o nowe powołania;

- ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;

- w miarę możliwości - ofiary materialne

- tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i dzieła powołań;

2. CZŁONKOSTWO – OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE

Kto może należeć do „Grona Przyjaciół AWSD w Białymstoku?

Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Grona Przyjaciół,

a także niepełnoletnie (za zgodą rodziców!).

W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:

rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów,

chorych i cierpiących,

wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

Formy uczestnictwa i zobowiązania:

1. Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario…)

Przywileje:

Za wszystkich Przyjaciół– żywych jak i zmarłych – modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy wtorek miesiąca.

W październiku zapraszamy naszych Przyjaciół na Dzień skupienia, a w maju na nabożeństwo majowe do naszego Seminarium.

3. JAK ZOSTAĆ PRZYJACIELEM SEMINARIUM?

Należy przesłać na adres Seminarium deklarację, w której trzeba podać następujące dane:

1. imię i nazwisko; 2. data urodzenia; 3. parafia; 4. adres; 5. podpis własnoręczny lub – w przypadku osoby niepełnoletniej – jednego z rodziców.

4. ADRES

GRONO PRZYJACIÓŁ AWSD

w Białymstoku

ul. Warszawska 46

15-077 Białystok

5. STAN AKTUALNY (27.11.2017 r.)

Grono Przyjaciół naszego Seminarium liczy 300 członków.

W 15 parafiach istnieją Parafialne Grona Przyjaciół AWSD.