Wsparcie

Wsparcie - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

 

Dzisiaj, wspólnota seminaryjna liczy blisko sto osób: czterdziestu trzech alumnów, w tym dziewięciu na roku pierwszym, liczni wykładowcy duchowni i świeccy, siostry zakonne ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego oraz kilku profesorów emerytów. Stan liczbowy naszego Seminarium utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych. Napawa nas dumą i radością, że mimo trudnych czasów udaje nam się bez większych zakłóceń utrzymywać Seminarium. Bogu niech będą za to dzięki! W ten sposób bowiem będzie można nie tylko zaspokoić potrzeby Archidiecezji, ale także nieść pomoc krajom misyjnym, które są troską całego Kościoła powszechnego. 

Jednocześnie polecając waszym modlitwom potrzeby naszego Seminarium, dziękuję za ofiarną pomoc materialną oraz za wsparcie duchowe. Ufam, iż troska ta pozostanie w Was dalej. W tej nadziei łączę się w modlitwie ze wszystkimi, trwając w jedności przed Bogiem.

  

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Rektor AWSD w BiałymstokuNumer konta:

65 1020 1332 0000 1702 0026 0679
PKO BP, Oddział 1 w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 16
15-426 Białystok