Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w BiałymstokuDokumenty potrzebne do przyjęcia do seminarium:


1. Podanie o przyjęcie do seminarium (adresowane do ks. Rektora AWSD w Białymstoku)

2. Życiorys

3. Świadectwo chrztu i bierzmowania

4. Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał i kopia)

5. Opinia od Ks. Proboszcza

6. Opinia od Katechety

7. Zaświadczenie lekarskie dotyczące dalszego kształcenia

8. Zaświadczenie o niekaralności z KRK

9. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego

10. 3 fotografie