O powołaniu

O powołaniu

  

Co to jest powołanie?

Jest darem Bożym… Jeśli jest darem Bożym to powinniśmy się troszczyć, aby rozpoznać wolę Bożą.

Chrystus jest Tym, który powołuje, a Jego głos można usłyszeć tylko w bezpośrednim spotkaniu z Nim.

Jak rozpoznać, do czego powołuje mnie Pan?

Jan Apostoł w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii (J 1, 35-39) opisał początki swojego i Andrzejowego pójścia za Jezusem, początki powołania.

Uczniowie zachęceni przez Jana Chrzciciela, idą w pewnej odległości za Jezusem. Nagle On się odwraca i pyta: Czego szukacie?

Słowa te wzbudzają zakłopotanie u dwóch uczniów, lecz są również oznaką zainteresowania Jezusa nimi. Swoją postawą - pełną serdeczności - usuwa wszelką nieufność i zdaje się prowokować do dialogu. Spotkanie z Jezusem porusza do głębi ich serca. Pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?, zdradza wyraźne zainteresowanie Jego osobą, objawia ciekawość i niemal pragnienie nawiązania z Nim kontaktu osobowego. To, że chcą poznać miejsce Jego zamieszkania, wskazuje pośrednio na pragnienie nie tylko zwyczajnego poznania, ale pewnej zażyłości.

Powołanie jest więc żywym dialogiem. Z inicjatywą zawsze wychodzi Bóg.

W opisie powołanych apostołów czytamy: „Przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli… (Mk 3,13..)

Może i Ciebie Bóg zaprasza, abyś Go bardziej poznał i umiłował. Nie lękaj się odpowiedzieć na to zaproszenie pozytywnie. Zawsze pozostaje pytanie: Dlaczego akurat mnie wybiera Bóg, skoro nie jestem ani najpobożniejszy, ani najzdolniejszy, ani najlepszy?

  

Wybór należy do Ciebie…