Modlitwa o powołania

Modlitwa o powołania


Modlitwa bł. Michała Sopoćki

Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen.


Modlitwa o rozeznanie powołania

Panie Jezu znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Ty masz najlepszy plan dla mojego życia i zależy Ci na mnie. Ufam Ci , bo wiem, że mnie kochasz, dlatego otwieram się na Twoją wolę. Proszę cię o Twoje Światło, abym mógł odpowiedzieć na pytanie: „Co mam czynić?” Spraw abym chciał tego czego Ty chcesz i nauczył się podążać za Twoim głosem. Amen


Modlitwa Ojca Świętego Benedykta XVI o nowe powołania

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia. Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.


Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, posłany przez Ojca
do ludzi wszystkich czasów
i żyjących w każdym zakątku świata!
Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Modlimy się do Ciebie za naszych braci
i siostry, którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie
do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i stawało się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty,
nadal posyłaj nowych robotników
na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz,
by Cię naśladowali w naszych czasach:
spraw, by kontemplując Twoje oblicze,
przyjmowali z radością tę przedziwną misję,
którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu
i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
Amen.