Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2020/2021 – semestr I
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (z)

14

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

18

Prawo wyznaniowe

(ks. Korziński) – w. (e)

14

9.50 - 10.35 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Korziński) – ćw. (k)

14

10.45 – 11.30 Liturgika

(ks. Żuk) – w. (z)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Katechetyka szczegółowa

(ks. Skłodowski) – w. (e)

14

11.40 – 12.25 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (z)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Katechetyka szczegółowa

(ks. Skłodowski) – w. (e)

14

W T O R E K

8.00 - 8.45 Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (z.)

15

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

27

8.55 - 9.40 Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (z)

15

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (z)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

9.50 - 10.35 Wprowadzenie do Pisma Św.

(ks. Kowalczuk) – w. (z)

17

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – ćw. (k)

18

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (z)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

15

10.45 - 11.30 Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – w. (k)

27

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (z)

26

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

15

11.40 - 12.25 Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (e)

26

Ś R O D A

8.00 - 8.45 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

26

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

8.55 - 9.40 Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

26

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

9.50 - 10.35 Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia laikatu

(ks. Proniewski) – w. (z)

18

Teologia laikatu

(ks. Proniewski) – w. (z)

18

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

10.45 - 11.30 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

26

11.40 - 12.25 Teologia powołania kapłańskiego

(ks. Skłodowski) – w. (z)

26

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia biblijna

(ks. Michniewicz) – w. (z)

17

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45 Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (z)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (z)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

26

8.55 - 9.40 Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – ćw. (k)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – ćw. (k)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

26

9.50 - 10.35 Religiologia

(bp Ciereszko) ćw. (k)

18

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

15

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

27

10.45 - 11.30 Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (z)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Kanoniczny proces małżeński

(ks. Sokołowski) – K. m. (k)

15

11.40 - 12.25

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (z)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Kanoniczny proces małżeński

(ks. Sokołowski) – K. m. (k)

15

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (z)

14

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (z)

15

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (z)

15

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – ćw. (k)

26

8.55 - 9.40 Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (z)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

26

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (z.)

Wybrane zagadnienia z „Evangelii gaudium”

(Abp Wojda) – w. f. (z)

14

Wybrane zagadnienia z „Evangelii gaudium”

(Abp Wojda) – w. f. (z)

14

10.45 – 11.30 Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25

Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26


Chór – w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr. lic. K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 16.45 - 17.45.

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim.

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś, p. mgr E. Tyburczy, p. M. Wawrzyniak.

Katechetyka - praktyki katechetyczno-pedagogiczne  na roku IV, V i VI - w terminach wyznaczonych przez p. mgr U. Zagan 

Teologia moralna – w czasie uzgodnionym z ks. dr. hab. T. Zadykowiczem, prof. KUL.

Stary Testament na roku III i IV - w czasie uzgodnionym z ks. dr. Danielem Tumielem

WF na roku II - we wtorki o godz. 13.15 z p. mgr. J. Kaczmarzem

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny