Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2021/2022– semestr I
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Korziński) – ćw. (k)

18

8.55 - 9.40

Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – K. (k)

26

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Prawo wyznaniowe

(ks. Korziński) – w. (e)

18

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Wprowadzenie do Pisma Św.

(ks. Kowalczuk) – w. (k)

17

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

10.45 – 11.30 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

11.40 – 12.25

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

W T O R E K

8.00 - 8.45 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

15

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

26

8.55 - 9.40 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

15

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – w. (k)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

26

9.50 - 10.35 Wprow. w chrześ.

(ks. Dębski) – K. (k)

17

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – ćw. (k)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – ćw. (k)

14

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

15

10.45 - 11.30 Logika

(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Historia sztuki

(ks. Grabowski) – w. m. (k)

14

Historia sztuki

(ks. Grabowski) – w. m. (k)

14

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

15

11.40 - 12.25 Logika

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (k)

15

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – ćw. (k)

18

Konserwacja zabytków

(ks. Grabowski) – w. f. (k)

14

Konserwacja zabytków

(ks. Grabowski) – w. f. (k)

14

Katechetyka szczegółowa

(ks. Skłodowski) – w. (e)

17

ŚRODA

8.00 - 8.45 Metafizyka

(ks. Matan) – w. (k)

27

Teologia powołania kapłańskiego

(ks. Skłodowski) – w. (k)

17

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

26

8.55 - 9.40 Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) –w. (e)

14

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

26

9.50 - 10.35 Wprow. w chrześc.

(ks. Wojtecki) – K. (k)

14

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

15

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

10.45 - 11.30 Wprow. w chrześ.

(ks. Żuk) – K. (k)

15

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – ćw. (k)

18

11.40 - 12.25 Wych. fiz. – ćw. (z)

(J. Kaczmarz)

Sala gimnastyczna

Wych. fiz. – ćw. (z)

(J. Kaczmarz)

Sala gimnastyczna

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (e)

26

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

14

Kanoniczny proces małżeński
(ks. Sokołowski) – K. m. (z)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

26

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

18

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

26

9.50 - 10.35 Wprow. w chrześ.

(ks. Kimsza) – K. (k)

26

Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Teologia biblijna

(ks. Michniewicz) – w. (k)

17

10.45 - 11.30 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Religiologia

(bp Ciereszko) ćw. (k)

18

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

26

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

27

11.40 - 12.25 Wstęp do filozofii

(ks. Matan) – w. (k)

14

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

26

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

27

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Język polski

(p. Kozłowska) – l. (k)

26

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (k)

15

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Elementy wiedzy o środowisku bibl. (ks. Kowalczuk) – w. (k)

17

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (k)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

26

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – w. (e)

18

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (z.)

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

26

Katechetyka szczegółowa (ks. Skłodowski) – w. (e)

14

10.45 – 11.30 Fonetyka

(P. Damulewicz) – ćw. (k)

27

Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25

Fonetyka (P. Damulewicz) – ćw. (k)

27

Historia Kościoła lokalnego (ks. Szot) – w. (k)

26

Ćwiczenia głosowe w poniedziałki od godz. 15.00 (2 godz.); we wtorki od godz. 15.00 (1 godz.)

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim (k)

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś i p. mgr M. Wawrzyniak (k)

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne na roku IV, V i VI w terminach ustalonych z p. mgr U. Zagan 

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny