Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2023/2024– semestr I

GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45

Bioetyka filozoficzna (ks. Dąbrowski) – ćw. (zo)

27

Bioetyka filozoficzna 
(ks. Dąbrowski) – ćw. (zo)

27

Stary Testament

(ks. Wysocki) – ćw. (k)

17

Stary Testament

(ks. Wysocki) – ćw. (k)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

15

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – ćw. (k)

14

8.55 - 9.40 Historia Kościoła
(ks. Szot) - w. (e)

26

Historia Kościoła
(ks. Szot) - w. (e)

26

Nowy Testament

(ks. Wysocki) – ćw. (k)

17

Nowy Testament

(ks. Wysocki) – ćw. (k)

17

Kanoniczny proces małżeński

(ks. Sokołowski) – k. m. (k)

15

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – ćw. (k)

14

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Szot) – ćw. (zo)

26

Historia Kościoła
(ks. Szot) – ćw. (zo)

26

Teologia fundamentalna

(ks. Swatkowski) – ćw. (k)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

10.45 – 11.30 Pedagogika (ks. Skreczko) - w. (zo)

14

Pedagogika (ks. Skreczko) - w. (zo)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

11.40 – 12.25

Pedagogika (ks. Skreczko) - w. (zo)

14

Pedagogika (ks. Skreczko) - w. (zo)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

W T O R E K

8.00 - 8.45 Filozofia społeczna i polityczna
(ks. Matan) - w. (e)

27

Filozofia społeczna i polityczna
(ks. Matan) - w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

15

8.55 - 9.40

Filozofia społeczna i polityczna
(ks. Matan) - w. (e)

27

Filozofia społeczna i polityczna
(ks. Matan) - w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

14

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

15

9.50 - 10.35 Liturgika
(ks. Żuk) - w. (zo)

27

Liturgika
(ks. Żuk) - w. (zo)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – ćw. (k)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – ćw. (k)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

27

10.45 - 11.30

Język łaciński
(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia fundamentalna

(ks. Swatkowski) – w. (e)

18

Homiletyka

(ks. Kisielewski) – w. (k)

26

Homiletyka

(ks. Kisielewski) – w. (k)

26

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

27

11.40 - 12.25 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Teologia fundamentalna

(ks. Swatkowski) – w. (e)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Homiletyka

(ks. Kisielewski) – w. (e)

26

ŚRODA

8.00 - 8.45 Proseminarium (ks. Kasabuła) - K. (zo)

26

Proseminarium (ks. Kasabuła) - K. (zo)

26

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Filozofia religii (ks. Matan) - w. (e)

27

Filozofia religii (ks. Matan) - w. (e)

27

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

9.50 - 10.35

Filozofia religii (ks. Matan) - w. (e)

27

Filozofia religii (ks. Matan) - w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

10.45 - 11.30 Muzyka kościelna
(ks. Łapiński) - ćw. (zo)

14

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

11.40 - 12.25 Wych. fiz. – ćw. (z)

(J. Kaczmarz)

Sala gimnastyczna

Wych. fiz. – ćw. (z)

(J. Kaczmarz)

Sala gimnastyczna

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teologia biblijna

(ks. Michniewicz) – w. (k)

17

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45

Historia filozofii
(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia filozofii
(ks. Matan) – w. (e)

27

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

18

Katechetyka
(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

Katechetyka
(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

26

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Historia filozofii
(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

26

9.50 - 10.35

Język łaciński (ks. Strankowski) – l. (zo)

15


Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

KNS

(ks. Wojtecki) –w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) –w. (e)

14

Prawo wyznaniowe

(ks. Kakareko) – w. (e)

18

10.45 - 11.30 Język łaciński
(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

18

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (k)

14

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (k)

14

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

26

11.40 - 12.25

Liturgika
(ks. Żuk) - w. (zo)

27

Liturgika
(ks. Żuk) - w. (zo)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

18

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (k)

14

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (k)

14

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

26

P I Ą T E K

8.00 - 8.45

Język grecki
(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (k)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sulik) – w. (k)

26

Prawo kanoniczne

(ks. Korziński) – ćw. (k)

18

8.55 - 9.40 Socjologia
(ks. Kamiński) - w. f. (zo)

26

Socjologia
(ks. Kamiński) - w. f. (zo)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (k)

14

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

26

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

18

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (k)

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

26

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

18

10.45 – 11.30 Antropologia filozoficzna
(ks. Dąbrowski) - w. (e)

27 

Antropologia filozoficzna
(ks. Dąbrowski) - w. (e)

27 

SEMINARIA NAUKOWE (k)

11.40 – 12.25

Antropologia filozoficzna
(ks. Dąbrowski) - ćw. (zo)

27 

Antropologia filozoficzna
(ks. Dąbrowski) - ćw. (zo)

27 

SEMINARIA NAUKOWE (k)

Chór – w poniedziałek i wtorek w godz. 15.00 -16.30 z p. mgr. Janem Krutulem;

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. mgr. lic. Ł. Kisielewskim (k)

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś i p. mgr M. Wawrzyniak (k)

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne na roku IV, V i VI w terminach ustalonych z p. mgr U. Zagan

Historia sztuki i Konserwacja zabytków na roku III, IV i V w czasie ustalonym z ks. dr. T. Grabowskim

SEMINARIA NAUKOWE:

- z teologii biblijnej ks. dr Wojciech Michniewicz

- z teologii dogmatycznej ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z historii Kościoła ks. dr Tadeusz Kasabuła, ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. - wykład w. f. - wykład fakultatywny

ćw. - ćwiczenia w. m.- wykład monograficzny

l - lektorat K - konwersatorium; K. m. - konwersatorium monograficzne

e - egzamin k - zaliczenie z oceną