Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2022/2023– semestr I
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Wstęp do filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

26

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Sulik) – w. (zo)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – w. (e)

17

8.55 - 9.40

Historia Kościoła w Polsce

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (zo)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – w. (e)

17

9.50 - 10.35

Historia Kościoła. Starożytność

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia laikatu

(ks. Proniewski) – w. (zo)

18

Teologia laikatu

(ks. Proniewski) – w. (zo)

18

Kanoniczny proces małżeński

(ks. Sokołowski) – k. m. (z)

14

Prawo wyznaniowe

(ks. Sulik) – w. (e)

27

10.45 – 11.30

Historia Kościoła. Starożytność

(ks. Kasabuła) – ćw. (zo)

26

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (zo)

14

11.40 – 12.25

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (zo)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (zo)

14

WTOREK

8.00 - 8.45 Teoria poznania

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia powołania kapłańskiego

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

15

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

14

8.55 - 9.40

Teoria poznania

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

14

9.50 - 10.35

Zasady muzyki

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Wprowadzenie do Pisma Św.

(ks. Kowalczuk) – w. (zo)

17

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (zo)

15

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (zo)

15

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (e)

26

10.45 – 11.30

Metafizyka

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (zo)

26

11.40 – 12.25

Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Religiologia

(bp Ciereszko) – ćw. (zo)

18

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (zo)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (zo)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

ŚRODA

8.00 - 8.45 Historia filozofii. Starożytność

(ks. Matan) – w. (e)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – w. (e)

26

8.55 - 9.40

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – w. (zo)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Korziński) – ćw. (zo)

26

9.50 - 10.35

Wstęp do Pisma Św. z elementami archeologii biblijnej

(ks. Michniewicz) – w. (zo)

17

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

10.45 – 11.30

Historia filozofii. Starożytność

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

26

11.40 – 12.25

Wychowanie fizyczne

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

Sala gimnastyczna

Wychowanie fizyczne

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

Sala gimnastyczna

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

26

CZWARTEK

8.00 - 8.45 Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (zo)

15

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

14

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

14

Teologia biblijna

(ks. Michniewicz) – w. (zo)

17

8.55 - 9.40

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (zo)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (zo)

26

9.50 - 10.35

Wstęp do filozofii

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (zo)

15

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – ćw. (zo)

18

KNS

(ks. Wojtecki) – ćw. (zo)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – ćw. (zo)

14

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (zo)

26

10.45 – 11.30

Psychologia ogólna

(ks. Masłowski) – w. (e)

26

Religiologia

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

15

11.40 – 12.25

Psychologia ogólna

(ks. Masłowski) – w. (e)

26

Religiologia

(bp Ciereszko) – w. (e)

18

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

15

PIĄTEK

8.00 - 8.45

Wstęp do KKK. Prawdy wiary

(ks. Kondracikowski) – k. (zo)

27

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (zo)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (zo)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Korziński) – ćw. (zo)

15

8.55 - 9.40

Wstęp do KKK. Prawdy wiary

(ks. Kondracikowski) – k. (zo)

27

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (zo)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (zo)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (zo)

18

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (e)

17

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (zo)


Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (e)

17

10.45 – 11.30

Emisja głosu

(P. Damulewicz) – ćw. (zo)

14

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

SEMINARIA NAUKOWE (zo)

11.40 – 12.25

Emisja głosu

(P. Damulewicz) – ćw. (zo)

14

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

 

Chór – w poniedziałki i wtorki w godz. 15:00 - 16:30 z  p. mgr. Janem Krutulem;

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim (ćw. - zo);

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś i p. M. Wawrzyniak (l. - zo);

Katechetyka - praktyki katechetyczno-pedagogiczne na roku IV, V i VI – w terminach wyznaczonych przez p. mgr U. Zagan (ćw. - zo);

Stary Testament na roku III i IV - w czasie uzgodnionym z ks. dr. W. Michniewiczem (w. -e).

 

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr łukasz Żuk

 

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

k – konwersatorium;

k.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

zo – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny