Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW AWSD I ZAJĘĆ NA ROKU PROPEDEUTYCZNYM - 2022/2023 – semestr II
GODZINA ROK PROPEDEUTYCZNY ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8:00 - 8:45

Język łaciński

(ks. Strankowski) 
– l. (zo)

15

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e) 14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

8:55 - 9:40

Historia i tradycje Kościoła lokalnego

(ks. Szot)

sala profesorska

Język łaciński

(ks. Strankowski)
– l. (zo)

15

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (zo)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

9:50 - 10:35

Historia Kościoła w Polsce

(ks. Kasabuła)

26

Historia Kościoła w Polsce

(ks. Kasabuła) – w. (zo)

26

Historia Kościoła

(ks. Szot)
– w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – w. (e)

15

10:45 – 11:30

Wstęp do KKK. Liturgia

(ks. Żuk)

sala profesorska

Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Historia Kościoła

(ks. Szot)
– w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (zo)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (zo)

15

11.40 – 12.25

Wstęp do KKK. Liturgia

(ks. Żuk)

sala profesorska

Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – ćw. (zo)

26

Język grecki

(ks. Strankowski)
– l. (zo)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (zo)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (zo)

15

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (zo)

14

W T O R E K

8:00 - 8:45

Metafizyka

(ks. Matan) – w. (e)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

26

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

26

8:55 - 9:40

Wprowadzenie
do muzyki kościelnej

(ks. Łapiński)

sala profesorska

Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

26

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

26

9:50 - 10:35

Wprowadzenie
do muzyki kościelnej

(ks. Łapiński)

sala profesorska

Logika

(ks. Matan) – w. (e)

27

Wprow. do Pisma Św.

(ks. Kowalczuk) – w. (zo)

17

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – ćw. (zo)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (e)

26

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (e)

26

10:45 – 11:30

Kultura języka polskiego

(p. Winnicki)

sala profesorska

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K. (zo)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K. (zo)

27

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17


11:40 – 12:25

Metodyka uczenia się i pracy z tekstem

(p. Winnicki)

sala profesorska

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K. (zo)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K. (zo)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17


Ś R O D A

8:00 - 8:45

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia powoł. kapł.

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17


8:55 - 9:40

Historia filozofii

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (zo)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (zo)

14

9:50 - 10:35

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (zo)

14

Socjologia

(ks. Kamiński) – w.f. (zo)

26

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (zo)

15

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

10:45 – 11:30

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (zo)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

11:40 – 12:25

Wych. fiz.

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

sala gimnastyczna

Wych. fiz.

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

sala gimnastyczna

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (zo)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14


C Z W A R T E K

8:00 - 8:45

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e) 18

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

14

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

14

8:55 - 9:40

Współczesny obraz świata

(ks. Matan)

sala profesorska

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

9:50 - 10:35

Współczesny obraz świata

(ks. Matan)

sala profesorska

Wstęp do Pisma św. z elem. archeologii biblijnej

(ks. Michniewicz) – w. (zo)

17

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (zo)

26)

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (zi)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (zo)

14

10:45 – 11:30

Wstęp do KKK. Modlitwa

(ks. Strankowski)

sala profesorska

Psychologia rozw. i wych.

(ks. Masłowski) – w. (e)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (zo)

18

11:40 – 12:25

Wstęp do KKK. Modlitwa

(ks. Strankowski)

sala profesorska

Psychologia rozw. i wych.

(ks. Masłowski – ćw. (zo)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (zo)

18

P I Ą T E K

8:00 - 8:45

Logika

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Metodologia bad. nauk.

(ks. Kasabuła) – K. (zo)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

8:55 - 9:40

Wprowadzenie
do teologii duchowości

(ks. Kimsza)

sala profesorska

Logika

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Metodologia bad. nauk.

(ks. Kasabuła) – K. (zo)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (zo)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (zo)

18

9:50 - 10:35

Wprowadzenie
do teologii duchowości

(ks. Kimsza)

sala profesorska

WYKŁADY FAKULTATYWNE (zo)


10:45 – 11:30

Retoryka

(p. Damulewicz)

26

Retoryka

(p. Damulewicz) – ćw. (zo)

26

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

SEMINARIA NAUKOWE (zo)

11:40 – 12:25

Retoryka

(p. Damulewicz)

26

Retoryka

(p. Damulewicz) – ćw. (zo)

26

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

 

Chór – w poniedziałek i wtorek w godz. 15:00 - 16:30 z  p. mgr. Janem Krutulem;

Ćwiczenia z homiletyki na roku V - w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim (ćw. - zo);

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką – Czarnopyś i p. M. Wawrzyniak (l. - zo);

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne na roku IV i V – w terminach wyznaczonych przez p. mgr U. Zagan.

Literatura i kod kulturowy na roku propedeutycznym – poniedziałek od godz. 15.00 (3 x 45 min.) z p. mgr H. Kozłowską:

Język włoski na roku propedeutycznym – wtorek w godz. 15.00 - 16.30 z p. mgr M. Wawrzyniak:

Język angielski na roku propedeutycznym – piątek w godz.14.30 - 16.00 z p. mgr G. Głowacką – Czarnopyś.

 

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr łukasz Żuk

 

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K. m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

zo – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny