Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2019/2020 – semestr II
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Język polski

(p. Kozłowska) – l. (k)

17

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

18

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

8.55 - 9.40 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – ćw. (k)

26

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

18

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

9.50 - 10.35 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Dębski) – K. (k)

18

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

17

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

10.45 – 11.30 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w. m. (k)

27

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w. m. (k)

27

11.40 – 12.25 Elementy wiedzy

o środowisku biblijnym
(ks. Kowalczuk) – w. (k)

17

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w. f. (k)

27

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w. f. (k)

27

W T O R E K

8.00 - 8.45 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – ćw. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Wprow. do Pisma Św.

(ks. Sulik) – w. (k)

17

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

10.45 - 11.30 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (z)

26

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

11.40 - 12.25 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (z)

26

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Ś R O D A

8.00 - 8.45 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Żuk) – K. (k)

27

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

8.55 - 9.40 J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

27

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (z)

26

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (z)

26

9.50 - 10.35 Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (z)

26

Misjologia

(ks. Kieżel) - w. m. (z)

26

10.45 - 11.30 Metafizyka

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia powoł. kapł.

(ks. Skłodowski) – w. (z)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

11.40 - 12.25 Wych. fiz.

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

sala gimnastyczna

Wych. fiz

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

sala gimnastyczna

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45 Teoria poznania

(ks. Matan) – w. (k)

27

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

18

Katechetyka

(p. Zagan) – ćw. (k)

14

.
8.55 - 9.40 Teoria poznania

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Socjologia

(ks. Kamiński) – w.f. (k)

26

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

18

9.50 - 10.35 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

18

10.45 - 11.30 Psychologia

(ks. Masłowski – ćw. (z)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – w. (e)

18

11.40 - 12.25 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Wojtecki) – K. (k)

27

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (k)

26

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

18

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Dębski) – K. (k)

18

Historia filozofii

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (e)

27

8.55 - 9.40 Teologia powołania

(ks. Proniewski) – w. (z)

17

Historia filozofii

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (k.)


10.45 – 11.30 Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (z)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25 Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (z)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26


Chór – w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr. lic. K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 16.45 - 17.45.

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim.

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś, p. mgr E. Tyburczy, p. M. Wawrzyniak.

Katechetyka - praktyki katechetyczno-pedagogiczne  na roku IV i V - w poniedziałki, w terminach wyznaczonych przez p. mgr U. Zagan w godz. 8.00 -12.30.

Teologia moralna – w czasie uzgodnionym z ks. dr. hab. T. Zadykowiczem, prof. KUL.

Historia sztuki i Konserwacja zabytków - w czasie uzgodnionym z ks. dr. J. Niecieckim w poniedziałki w godz. 16.15-17.45.

W-F – 1 godz. w niedzielę w czasie rekreacji wieczornej

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny