Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2018/2019 – semestr II
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Elementy wiedzy

o środowisku biblijnym
(ks. Kowalczuk) – w. (k)

17

Antropologia filozoficzna 
(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

8.55 - 9.40 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

9.50 - 10.35 Język łaciński

(Ks. Strankowski) – l. (k)

15

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

14

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

10.45 – 11.30 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Żuk) – K. (k)

17

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

14

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w. m. (k)

26

11.40 – 12.25 Teologia powołania

(ks. Proniewski) – w. (z)

18

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

17

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w. f. (k)

26

W T O R E K

8.00 - 8.45 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (z)

26

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

17

Kanonicz. proces małżeń. (ks. Sokołowski) – K.m. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (z)

26

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Wprow. do Pisma Św.

(ks. Sulik) – w. (k)

17

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

10.45 - 11.30 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Teologia powoł. kapł.

(ks. Sokołowski) – w. (z)

18

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – ćw. (k)

15

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

11.40 - 12.25 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Kimsza) – K. (k)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

27

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Ś R O D A

8.00 - 8.45 Teoria poznania

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

17

Pisanie pracy magisterskiej
8.55 - 9.40 Teoria poznania

(ks. Matan) – w. (k)

27

Etyka

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Pisanie pracy magisterskiej
9.50 - 10.35 Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Wojtecki) – K. (k)

18

Historia filozofii

(p.Dolata) – w. (e)

26

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

27

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Pisanie pracy magisterskiej
10.45 - 11.30 Metafizyka

(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia filozofii

(p.Dolata) – w. (e)

26

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katolicka Nauka Społeczna

(ks. Wojtecki) – w. (e)

18

Pisanie pracy magisterskiej
11.40 - 12.25 Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Socjologia

(ks. Kamiński) – w.f. (k)

26

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katolicka Nauka Społeczna

(ks. Wojtecki) – ćw. (k)

18

Pisanie pracy magisterskiej

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45

Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Dębski) – K. (k)

18

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (k)

26

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Katechetyka

(p. Zagan) – ćw. (k)

14

8.55 - 9.40 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

26

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (e)

27

9.50 - 10.35 Psychologia

(ks. Masłowski – ćw. (z)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

10.45 - 11.30 J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – w. (e)

18

11.40 - 12.25 w-f

(ks. Gutowski) – (z)

sala gimnastyczna

w-f

(ks. Gutowski) – (z)

sala gimnastyczna

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

18

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – ćw. (k)

26

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

17

8.55 - 9.40 Język polski

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

17

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (k.)

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

10.45 – 11.30 Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (z)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25 Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (z)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

Chór – w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr. lic. K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 17.00 - 18.00

Ćwiczenia z homiletyki na roku V w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z lektorami

Praktyki pedagogiczne  w czasie uzgodnionym z p. mgr M. Łazarską

W-F – 1 godz. w niedzielę w czasie rekreacji wieczornej;

Teologia moralna – co 2 tygodnie z ks. dr. hab. T. Zadykowiczem

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła

- ze ST i NT - ks. dr Wojciech Michniewicz

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny