Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2019/2020– semestr I
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Język polski

(H. Kozłowska) – l. (z)

15

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

17

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Prawo kanoniczne

(ks. Korziński) – ćw. (k)

18

8.55 - 9.40 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Prawo wyznaniowe

(ks. Korziński) – w. (e)

18

9.50 - 10.35 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

10.45 – 11.30 Logika

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w. m. (z)

26

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w. m. (z)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

11.40 – 12.25 Logika

(ks. Matan) – w. (e)

27

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w. f. (z)

26

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w. f. (z)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

W T O R E K

8.00 - 8.45 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

15

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan – w. (e)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

15

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Wprowadzenie do Pisma Św.

(ks. Sulik) – w. (z)

17

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

15

10.45 - 11.30 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – w. (k)

27

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (z)

17

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (z)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

15

11.40 - 12.25 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – K. (k)

26

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (z)

15

ŚRODA

8.00 - 8.45 Wprow. w chrześ.

(ks. Żuk) – K. (k)

17

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

15

Prawo kanoniczne
(ks. Sokołowski) – ćw. (z)

14

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

26

8.55 - 9.40 Metafizyka

(ks. Matan) – w. (z)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (z)

17

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) –w. (e)

14

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

26

9.50 - 10.35 Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Teologia powołania kapłańskiego

(ks. Skłodowski) – ćw. (z)

26

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (z)

15

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

10.45 - 11.30 Wprow. w chrześc.

(ks. Wojtecki) – K. (k)

14

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (z)

15

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

11.40 - 12.25 Wych. fiz. – ćw. (z)

(J. Kaczmarz)

Sala gimnastyczna

Wych. fiz. – ćw. (z)

(J. Kaczmarz)

Sala gimnastyczna

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

27

Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

18

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

26

Katechetyka (ks. Skłodowski) – w. (z)

17

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

14

8.55 - 9.40 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

27

Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

18

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (z)

15

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (z)

17

Teologia duchowości
(ks. Kimsza) – w. (k)

26

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

14

9.50 - 10.35 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Religiologia

(bp Ciereszko) ćw. (k)

18

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

14

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

27

10.45 - 11.30 Wstęp do filozofii

(ks. Czech) – w. (k)

15

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

27

11.40 - 12.25 Wprow. w chrześ.

(ks. Kimsza) – K. (k)

26

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (z)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia biblijna

(ks. Michniewicz) – w. (z)

17

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Wprow. w chrześ.

(ks. Kimsza) – K. (k)

17

Historia filozofii

(ks. Dabrowski) – w. (e)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (z)

15

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (z)

14

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (z)

26

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – ćw. (k)

18

8.55 - 9.40 Elementy wiedzy o środowisku bibl. (ks. Kowalczuk) – w. (z)

18

Historia filozofii

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (z)

15

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (z)

26

Ekumenizm
(ks. Kimsza) – w. (e)

17

Wybrane zagadnienia z „Evangelii gaudium”

(Abp Wojda) – w. f. (z)

14

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (z.)

Ekumenizm
(ks. Kimsza) – w. (e)

17

Homiletyka
(ks. Grelecki) – w. (e)

26

10.45 – 11.30 Fonetyka

(P. Damulewicz) – ćw. (k)

27

Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25

Fonetyka

(P. Damulewicz) – ćw. (k)

27

Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26

Chór – w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr. lic. K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 17.00 - 18.00

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś, p. mgr E. Tyburczy, p. M. Wawrzyniak

Katechetyka - praktyki katechetyczno-pedagogiczne  na roku IV i V - w poniedziałki w godz. 8.00 -12.30 w terminach wyznaczonych przez p. mgr U. Zagan: 30 IX, 21 X, 28 X, 4 XI, 18 XI, 2 XII, 16 XII na roku VI - we wtorki w godz. 13.20-14.55 z p. dr M. Kondzior

Teologia duchowości – na roku V i VI z ks. dr. hab. Radosławem Kimszą w piątki w godz. 15.00-16.30

Teologia moralna – w czasie uzgodnionym z ks. dr. hab. T. Zadykowiczem, prof. KUL

W-F – 1 godz. w niedzielę w czasie rekreacji wieczornej

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny