Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2016/2017 – semestr II

GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

8.55 - 9.40 Elementy wiedzy o środowisku biblijnym

(ks. Kowalczuk) – w. (k)

17

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

9.50 - 10.35 Wprow .w chrześ.

(ks. Kimsza) – K. (k)

14

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

10.45 – 11.30 Język łaciński

(Ks. Strankowski) – l. (k)

15

Historia Kościoła lokal.

(ks. Szot) – w. (k)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

14

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w.m. (k)

26

11.40 – 12.25 Język polski

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Historia Kościoła lokal.

(ks. Szot) – w. (k)

27

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

14

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w.f. (k)

26

W T O R E K

8.00 - 8.45 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Etyka

(ks. Dąbrowski ) – w. (e)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

17

Kanonicz. proces małżeń. (ks. Sokołowski) – K.m. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Etyka

(ks. Dąbrowski ) – w. (e)

14

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

26

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

9.50 - 10.35 Wprow. w chrześcijan.

(ks. Wojtecki) – K. (k)

18

Wprow. do Pisma Św.

(ks. Sulik) – w. (k)

17

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

26

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

10.45 - 11.30 Metafizyka

(ks. Matan) – w. (e)

27

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

14

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – ćw. (k)

26

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – w. (e)

15

11.40 - 12.25 Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

14

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

26

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

15

Ś R O D A

8.00 - 8.45 Teoria poznania

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (z)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

17

Pisanie pracy magisterskiej
8.55 - 9.40 Teoria poznania

(ks. Matan) – w. (k)

27

Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (z)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Pisanie pracy magisterskiej
9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Historia filozofii

(p.Dolata) – w. (e)

27

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w.(e)

14

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Pisanie pracy magisterskiej
10.45 - 11.30 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Historia filozofii

(p.Dolata) – w. (e)

27

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

18

Pisanie pracy magisterskiej
11.40 - 12.25 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – ćw. (k)

26

Socjologia

(ks. Kamiński) – w.f. (k)

27

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

KNS

(Ks. Wojtecki) – ćw. (k)

18

Pisanie pracy magisterskiej

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45 w-f

(ks. Gutowski) – (z)

sala gim

w-f

(ks. Gutowski) – (z)

sala gim.

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Katechetyka

(p. Zagan) – ćw. (k)

27

.
8.55 - 9.40 J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia powoł. kapł.

(ks. Sokołowski) – w. (z)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

9.50 - 10.35 Psychologia

(ks. Masłowski – ćw. (z)

27

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

26

10.45 - 11.30 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

27

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

26

Liturgika

(ks. Hołodok) – w. (e)

15

11.40 - 12.25 Wprow. w chrześ .

(ks. Dębski) – K. (k)

18

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (k)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Liturgika

(ks. Hołodok) – w. (k)

15

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Wprow .w chrześ.

(ks. Źuk) – K. (k)

15

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

17

8.55 - 9.40 Teologia powołania

(ks. Proniewski) – w. (z)

18

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

17

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (k.)

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

26

10.45 – 11.30 Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (z)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25 Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (z)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

Chór – w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 17.00 - 18.00

Ćwiczenia z homiletyki na roku V w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z lektorami

Katechetyka - praktyki katechetyczno-pedagogiczne w czasie uzgodnionym z p. Łazarską

Warsztat pracy nauczyciela na roku V – we środę w godz. 16.30 - 18.00.

W-F – 1 godz. w niedzielę w czasie rekreacji wieczornej;

Teologia moralna – co 2 tygodnie z ks. dr hab. T. Zadykowiczem

SEMINARIA NAUKOWE:

- z liturgiki ks. dr Tomasz Powichrowski

- z teologii dogmatycznej ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła ks. dr Tadeusz Kasabuła

- ze ST i NT ks. dr Wojciech Michniewicz – z teologii duchowości ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii ks. dr Marian Strankowski; ks. dr Jerzy Lachowicz

LEGENDA:

w. - wykład w. f. - wykład fakultatywny

ćw. - ćwiczenia w. m.- wykład monograficzny

l – lektorat K – konwersatorium; K.m. – konwersatorium monograficzne

e - egzamin k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny