Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2018/2019– semestr I
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Elementy wiedzy o środowisku bibl.
 (ks. Kowalczuk) – w. (z)

18

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (z)

26

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Prawo kanoniczne

(ks. Korziński) – ćw. (k)

17

8.55 - 9.40 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Filozofia przyrody

(ks. Matan) – w. (e)

15

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

18

Stary Testament

(ks. Sulik) – ćw. (z)

17

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

26

9.50 - 10.35 Wprow. w chrześ.

(ks. Kimsza) – K. (k)

14

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

18

Nowy Testament

(ks. Sulik) – ćw. (k)

17

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – ćw. (k)

27

Liturgika

(ks. Powichrowski) – ćw. (k)

26

10.45 – 11.30 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Wprowadzenie do Pisma Św.

(ks. Sulik) – w. (z)

17

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (z)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Historia sztuki

(ks. Nieciecki) – w. m. (z)

26

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

14

11.40 – 12.25 Wstęp do filozofii

(ks. Czech) – w. (k)

17

Liturgika

(ks. ks. Żuk) – w. (z)

18

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Konserwacja zabytków

(ks. Nieciecki) – w. f. (z)

26

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

14

W T O R E K

8.00 - 8.45 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Religiologia

(bp Ciereszko) ćw. (k)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (z)

26

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

15

8.55 - 9.40 Historia filozofii

(ks. Matan – ćw. (e)

27

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Katechetyka szczegółowa

(M. Kondzior) – w. (e)

15

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

10.45 - 11.30 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – K. (k)

26

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (z)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

11.40 - 12.25 Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Ogólna metodologia nauk

(ks. Matan) – w. (k)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (z)

14

Prawo wyznaniowe

(ks. Korziński) – w. (e)

17

ŚRODA

8.00 - 8.45 Język polski

(ks. Strankowski) – l. (z)

15

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

KNS

(ks. Wojtecki) – ćw. (z)

27

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (z)

14

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

8.55 - 9.40 Logika

(ks. Matan) – ćw. (k)

27

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

KNS

(ks. Wojtecki) –w. (e)

15

Teologia pastoralna

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

9.50 - 10.35 Logika

(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia filozofii

(M. Dolata) – w. (e)

15

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

26

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

10.45 - 11.30 Metafizyka

(ks. Matan) – w. (z)

27

Historia filozofii

(M. Dolata) – w. (e)

15

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (z)

26

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

11.40 - 12.25 Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (z)

27

Teologia powołania kapłańskiego

(ks. Sokołowski) – ćw. (z)

15

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

14

KNS

(ks. Wojtecki) – w. (e)

26

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

15

Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (z)

26

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

14

8.55 - 9.40 Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

15

Religiologia

(bp Ciereszko) w. (e)

27

Teologia laikatu

(ks. Proniewski) – w. (z)

18

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (z)

26

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

14

9.50 - 10.35 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (z)

18

Teologia fundamentalna

(bp Ciereszko) – ćw. (k)

27

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (z)

26

Katechetyka

(U. Zagan) – ćw. (k)

14

Teologia biblijna

(ks. Michniewicz) – w. (z)

17

10.45 - 11.30 Wprow. w chrześc.

(ks. Wojtecki) – K. (k)

14

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Kanoniczny proces małżeński

(ks. Sokołowski) – K.m. (z)

26

Misjologia

(ks. Kieżel) – w. m. (z)

27

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

18

11.40 - 12.25 Wych. fiz. – ćw. (z)

(ks. Gutowski)

Sala gimnastyczna

Wych. fiz. – ćw. (z)

(ks. Gutowski)

Sala gimnastyczna

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Misjologia

(ks. Kieżel) – w. m. (z)

27

Psychologia pastoralna

(ks. Masłowski) – w. (k)

18

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Wprow. w chrześ.

(ks. Dębski) – K. (k)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (z)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (e)

14

8.55 - 9.40 Wprow. w chrześ.

(ks. Żuk) – K. (k)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (z)

15

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (z)

14

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

17

Wybrane zagadnienia z „Evangelii gaudium”

(Abp Wojda) – w. f. (z)

18

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (z.)

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (z)

14

Teoria i praktyka spowiedzi

(ks. Zabielski) – ćw. (k)

18

10.45 – 11.30 Fonetyka

(P. Damulewicz) – ćw. (k)

27

Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25

Fonetyka

(P. Damulewicz) – ćw. (k)

27

Historia Kościoła lokalnego

(ks. Szot) – w. (k)

26

Chór – w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr. lic. K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 17.00 - 18.00

Ćwiczenia z homiletyki na roku V i VI w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś, p. mgr E. Tyburczy, p. M. Wawrzyniak

Katechetyka - praktyki katechetyczno-pedagogiczne  na roku V i VI – po południu w czasie uzgodnionym z p. mgr M. Łazarską

W-F – 1 godz. w niedzielę w czasie rekreacji wieczornej;

Teologia moralna – co 2 tygodnie z ks. dr. hab. T. Zadykowiczem, prof. KUL; 

Stary Testament - 1 godz. wykładu na roku III w czasie uzgodnionym z ks. dr. Tumielem 

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła,  ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny