Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2021/2022 – semestr II
GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45

Język polski

(p. Kozłowska) – l. (zo)

15

Etyka

(ks. Dąbrowski ) – w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18


8.55 - 9.40

Elem. wiedzy o środ. bibl.

(ks. Kowalczuk) – w. (zo)

17

Etyka

(ks. Dąbrowski ) – w. (e)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18


9.50 - 10.35

Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Dębski) – K. (zo)

26

Wprow. og. do Pisma Św.

(ks. Kowalczuk) – w. (zo)

17

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (zo)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (zo)

18


10.45 – 11.30

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Metodologia badań nauk.

(ks. Kasabuła) – K. (zo)

26

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

1711.40 – 12.25

Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – K (zo)

26

Socjologia

(ks. Kamiński) – w.f. (zo)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (zo)

17


W T O R E K

8.00 - 8.45

Teoria poznania

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Metodologia badań nauk.

(ks. Kasabuła) – K. (zo)

26

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (zo)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

15

Katechetyka

(p. Zagan) – ćw. (zo)

17

8.55 - 9.40

Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (zo)

15

Tydzień I * Tydzień II *
Historia sztuki

(ks. Grabowski) w.m. (zo) 14

Muzyka kośc.

(ks. Łapiński) ćw. (zo) 14

Tydzień I * Tydzień II *
Historia sztuki

(ks. Grabowski) w.m. (zo) 14

Katechetyka

(p. Zagan)

ćw. (zo) 17


9.50 - 10.35

Historia Kościoła

(ks. Kasabuła) – w. (e)

26

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

18

Historia sztuki

(ks. Grabowski) w.m. (zo) 14

Muzyka kośc.

(ks. Łapiński) ćw. (zo) 14

Historia sztuki

(ks. Grabowski) w.m. (zo) 14

Katechetyka

(p. Zagan)

ćw. (zo) 17


10.45 - 11.30

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

18

Konserw. zabyt.

(ks. Grabowski) w.f. (zo) 14

Homiletyka

(ks. Grelecki)
w. (zo) 14

Konserw. zabyt.

(ks. Grabowski) w.f. (zo) 14

(praktyki katechetyczno-
-pedagogiczne)

11.40 - 12.25

Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko)– ćw. (zo)

18

Konserw. zabyt.

(ks. Grabowski) w.f. (zo) 14

Homiletyka

(ks. Grelecki)
w. (zo) 14

Konserw. zabyt.

(ks. Grabowski) w.f. (zo) 14

(praktyki katechetyczno-
-pedagogiczne)

ŚRODA

8.00 - 8.45

Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Wojtecki) – K. (zo)

27

Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski)
– w. (e) 18

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

14

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

14


8.55 - 9.40

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Teologia powołania kapł.

(ks. Skłodowski) – w. (zo)

17

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski)
– w. (e) 18

Misjologia

(ks. Kieżel) – w. m. (zo)

26

Misjologia

(ks. Kieżel) – w. m. (zo)

26


9.50 - 10.35

Metafizyka

(ks. Matan) – w. (e)

27

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14

Misjologia

(ks. Kieżel) – w. m. (zo)

26

Misjologia

(ks. Kieżel) – w. m. (zo)

26


10.45 - 11.30

Metafizyka

(ks. Matan) – ćw. (zo)

27

Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (zo)

14


11.40 - 12.25

Wych. fiz.

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

Wych. fiz.

(J. Kaczmarz) – ćw. (z)

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (zo)

18


C Z W A R T E K

8.00 - 8.45

Psychologia

(ks. Masłowski) – w. (e)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (zo)

17

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – ćw. (zo) 18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – ćw. (zo) 18


8.55 - 9.40

Psychologia

(ks. Masłowski) – ćw. (zo)

26

Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (zo)

18

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (e)

18


9.50 - 10.35

Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Kimsza) – K. (zo)

15

Psychologia rozwojowa

(ks. Masłowski) – w. (zo)

26

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (zo)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (zo)

1810.45 - 11.30

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (zo)

27

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – w. (e)

18


11.40 - 12.25

Wprow. w chrześcijaństwo

(ks. Żuk) – K. (zo)

27

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (zo)

15

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (zo)

18


P I Ą T E K

8.00 - 8.45

Teoria poznania

(ks. Matan) – w. (zo)

27

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e) 18


8.55 - 9.40

Teologia powołania

(ks. Proniewski) – w. (zo)

17

Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

26

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Kondracikowski) – w. (e) 18


9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (zo)

10.45 – 11.30

Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (zo)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) K.(zo) 26

SEMINARIA NAUKOWE (zo)

11.40 – 12.25

Retoryka

(p. Damulewicz ) – ćw. (zo)

27

Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) K.(zo) 26

Ćwiczenia głosowe w poniedziałki od godz. 15.00 (2 godz.); we wtorki od godz. 15.00 (1 godz.).

Ćwiczenia z homiletyki na roku V w czasie ustalonym z ks. dr. D. Greleckim (zo).

Lektoraty na roku I, II i III w czasie ustalonym z p. mgr G. Głowacką-Czarnopyś i p. mgr M. Wawrzyniak (zo).

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne na roku IV i V w terminach ustalonych z p. mgr U. Zagan (zo).

*Uwaga! We wtorki na roku IV i V - tydzień I: 15 lutego, 1 marca, 15 marca, 29 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 24 maja; tydzień II: 22 lutego, 8 marca, 22 marca, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 17 maja, 31 maja.

SEMINARIA NAUKOWE:

- z teologii biblijnej ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej ks. dr hab. Andrzej Proniewski

- z historii Kościoła ks. dr Tadeusz Kasabuła, ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. - wykład w. f. - wykład fakultatywny

ćw. - ćwiczenia w. m. - wykład monograficzny

l - lektorat K - konwersatorium

e - egzamin zo - zaliczenie z oceną

z - zaliczenie bez oceny