Rozkład Zajęć

Rozkład zajęć - Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

PLAN WYKŁADÓW - 2020/2021 – semestr II

GODZINA ROK I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI

P O N I E D Z I A Ł E K

8.00 - 8.45 Język łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

8.55 - 9.40 Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

Teologia dogmatyczna

(ks. Dębski) – w. (e)

18

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

Teologia moralna

(ks. Zadykowicz) – w. (e)

27

9.50 - 10.35 Historia Kościoła

(ks. Szot) – w. (e)

26

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

10.45 – 11.30 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

17

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

Teologia pastoralna

(ks. Grzegorczyk) – w. (e)

18

11.40 – 12.25 Historia filozofii

(ks. Matan) – w. (e)

27

Patrologia

(ks. Lachowicz) – w. (k)

17

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

W T O R E K

8.00 - 8.45 Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Stary Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

8.55 - 9.40 Antropologia filozoficzna

(ks. Dąbrowski) – w. (e)

27

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Nowy Testament

(ks. Kowalczuk) – ćw. (k)

17

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

9.50 - 10.35 Wprow. do Pisma Św.

(ks. Kowalczuk) – w. (k)

17

Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

27

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

10.45 - 11.30 Liturgika

(ks. Żuk) – w. (k)

27

J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (e)

15

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – w. (e)

18

11.40 - 12.25 Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński) – ćw. (k)

14

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Teologia dogmatyczna

(ks. Proniewski) – ćw. (k)

18

Ś R O D A

8.00 - 8.45 Język grecki

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (k)

18

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

Katechetyka

(ks. Skłodowski) – w. (k)

14

8.55 - 9.40 Teologia powoł. kapł.

(ks. Skłodowski) – w. (z)

14

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Katechetyka

(p. Zagan) – ćw. (k)

18

9.50 - 10.35 Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (k)

26

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Nowy Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – w. (e)

15

10.45 - 11.30 Proseminarium

(ks. Kasabuła) – K. (k)

26

Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

15

11.40 - 12.25 Teologia moralna

(ks. Zabielski) – w. (e)

18

Prawo kanoniczne

(ks. Sokołowski) – ćw. (k)

15

Homiletyka

(ks. Grelecki) – w. (k)

14

C Z W A R T E K

8.00 - 8.45 J. łaciński

(ks. Strankowski) – l. (k)

15

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

18

8.55 - 9.40 Socjologia

(ks. Kamiński) – w.f. (k)

26

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Stary Testament

(ks. Michniewicz) – w. (e)

17

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

18

9.50 - 10.35 Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

15

Muzyka kościelna

(ks. Łapiński – ćw. (k)

14

Teologia duchowości

(ks. Kimsza) – w. (k)

18

10.45 - 11.30 Filozofia Boga

(ks. Matan) – w. (e)

27

Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – w. (e)

15

Katolicka nauka społeczna

(ks. Wojtecki) – w. (e)

26

Katolicka nauka społeczna

(ks. Wojtecki) – w. (e)

26

11.40 - 12.25 Teologia fundamentalna

(ks. bp Ciereszko) – ćw. (k)

15

Katolicka nauka społeczna

(ks. Wojtecki) – ćw. (k)

26

Katolicka nauka społeczna

(ks. Wojtecki) – ćw. (k)

26

P I Ą T E K

8.00 - 8.45 Etyka

(ks. Dąbrowski ) – w. (e)

18

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Prawo kanoniczne

(ks. Kakareko) – w. (e)

15

8.55 - 9.40 Etyka

(ks. Dąbrowski ) – w. (e)

18

Pedagogika i dydaktyka

(ks. Skreczko) – w. (e)

14

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (k)

27

Liturgika

(ks. Powichrowski) – w. (e)

27

9.50 - 10.35

WYKŁADY FAKULTATYWNE (k.)

Ekumenizm

(ks. Kimsza) – w. (e)

15

10.45 – 11.30 Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

SEMINARIA NAUKOWE

11.40 – 12.25 Edukacja medialna

(ks. Augustynowicz) - K.(k)

26

Chór – - w poniedziałek od godz. 15.00 ćwiczenia głosowe po 45 min. na głos w grupie z ks. mgr. lic. K. Łapińskim; Chór we wtorek w godz. 16.45 - 17.45

Ćwiczenia z homiletyki na roku V - w czasie uzgodnionym z ks. dr. D. Greleckim

Lektoraty na roku II i III w czasie ustalonym z wykładowcami

Praktyki pedagogiczne na roku IV i V - w czasie ustalonym z p. mgr U. Zagan

Teologia moralna na roku IV i V - w czasie ustalonym z ks. dr. hab. T. Zadykowiczem, prof. KUL

Ochrona własności intelektualnej na wszystkich rocznikach - w czasie ustalonym z ks. dr. hab. Radosławem Kimszą, prof. PB

W-F – na roku II - we wtorki o godz. 13.15 z p. mgr. J. Kaczmarzem

SEMINARIA NAUKOWE: 

- z teologii biblijnej - ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

- z teologii dogmatycznej - ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

- z teologii moralnej - ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

- z historii Kościoła - ks. dr Tadeusz Kasabuła, ks. dr Adam Szot

- z teologii duchowości - ks. dr hab. Radosław Kimsza

- z teologii pastoralnej - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

- z patrologii - ks. dr Marian Strankowski, ks. dr Jerzy Lachowicz

- z liturgiki - ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

LEGENDA:

w. – wykład

w. f. – wykład fakultatywny

ćw. – ćwiczenia

w. m. – wykład monograficzny

l – lektorat

K – konwersatorium;

K.m. – konwersatorium monograficzne

e – egzamin

k – zaliczenie z oceną

z – zaliczenie bez oceny