loading Wczytywanie

Aktualności

Nasi alumni na międzynarodowej konferencji naukowej w Kaliszu

| autor:

Alumni AWSD reprezentowali UKSW na międzynarodowej konferencji naukowej w Kaliszu

W dniach 23.-24. lutego 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „XXI wiek – cywilizacja życia czy śmierci?”, zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy Zakładzie Liturgiki i Homiletyki oraz Kleryckie Koło Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Konferencja miała miejsce w auli Centrum Józefologicznego, mieszczącej się w kompleksie budynków kaliskiego seminarium.

Pieczę naukową nad całością przedsięwzięcia objął ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM w Poznaniu oraz prof. WSD w Kaliszu. Duży wkład w merytoryczne i organizacyjne przygotowanie sesji włożyli seminarzyści z Kalisza: głównie al. Jakub Bogacki (III r. WSD Kalisz) – prezes Kleryckiego Koła Naukowego oraz al. Tomasz Dytfeld (IV r. WSD Kalisz). Do wzięcia udziału w konferencji zostali zaproszeni dwaj alumni naszego seminarium: al. Tobiasz Stasiński i al. Mariusz Okułowicz, którzy tym samym reprezentowali Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył J. E. ks. bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, zainaugurowała konferencję. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny, Jakub Nawrot, student Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczący regulacji prawnych w sprawie ochrony życia, który wygłosił Jakub Nawrot, student Uniwersytetu Wrocławskiego.

W piątek, 24. lutego otwarto drugi dzień konferencji, która odbyła się w rytmie trzech bloków wykładowych. Jednym z prelegentów pierwszego bloku był al. Tobiasz Stasiński, który zaprezentował referat pt.: „Przesłanie mariologii w teologii feministycznej. Zagrożenia i perspektywy w XXI wieku”.

Podczas drugiego bloku wykładowego wystąpienie miał al. Mariusz Okułowicz z referatem pt.: „Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, jego kierownik, pracownicy, wolontariusze oraz przyjaciele w służbie cywilizacji życia”.

Wielce interesującym blokiem była ostatnia część konferencji, która przebiegała głównie w języku angielskim. Stało się to za sprawą seminarzystów w Chorwacji (seminarium Dzakovo/Osijek). Al. Antun Nikolic (II r.) przedstawił referat pt.: „Legal status of human embryo”. Natomiast al. Matej Veres (również II r.) wygłosił referat pt.: „Philosophical reflection of suicide through history and demographical data and sociological factors about suicide in Croatia”.

Oprócz zaangażowania naukowego białostoccy seminarzyści nawiedzili też Sanktuarium św. Józefa, Katedrę oraz dawną kolegiatę jezuicką – obecnie Kościół Garnizonowy w Kaliszu.

Owocem przedsięwzięcia będą materiały pokonferencyjne, wydane w formie książkowej, opatrzone tytułem: „Powołani do życia”, które powinny ukazać się jeszcze wiosną br.

GALERIA