loading Wczytywanie

Aktualności

Konferencja „KOŚCIÓŁ - PATRIOTYZM - OJCZYZNA”

| autor:

5 maja 2017 r. w Auli św. Kazimierza naszego Seminarium miała miejsce konferencja naukowa pt. „Kościół - Patriotyzm - Ojczyzna”

Wydarzenie to było współorganizowane przez AWSD, Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcję św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku.

Referaty w jej ramach wygłosili zaproszeni prelegenci z trzech środowisk naukowych:

ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który wygłosił referat pt. „Jaki patriotyzm jest cnotą? Meandry miłości do własnego kraju”,

ks. mgr lic. Artur Sulik SDB z AWSD, który przedstawił problem patriotyzmu w Biblii,

ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który zarysował moralny wymiar patriotyzmu,

dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB z Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiając zagadnienie społecznego wymiaru patriotyzmu,

oraz dr Andrzej Dakowicz, również z UwB, który wygłosił referat zatytułowany „Bunt a zaangażowanie patriotyczne”.

Dzisiejsza konferencja stanowiła odpowiedź na potrzebę swojego rodzaju reedukacji patriotycznej, do której pośrednio wezwali w opublikowanym niedawno dokumencie pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” biskupi polscy, a zarazem impuls do działań mających na celu interiotyzację wynikającej z IV Przykazania Dekalogu dyrektywy moralnej, jaką jest miłość Ojczyzny.

GALERIA