loading Wczytywanie

Aktualności

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich

| autor:

W święto Nawiedzenia NMP, 31 maja 2017 r., jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich obchodziło czternastu prezbiterów Archidiecezji Białostockiej.

Wśród dostojnych jubilatów znaleźli się następujący kapłani:

Ks. Andrzej Proniewski, Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,

Ks. Tomasz Gierałtowski, oficjał Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Białostockiej,

Ks. Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Białostockiej Kurii Metropolitalnej i wykładowca AWSD,

Ks. Adam Szot, Kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego, wykładowca AWSD i wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku,

Ks. Dariusz Wojtecki, dyrektor Biblioteki AWSD i wykładowca AWSD,

Ks. Marek Czech, wykładowca AWSD i wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku,

Ks. Andrzej Chutkowski, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Supraślu,

Ks. Stanisław Jakubowicz, proboszcz parafii pw. NSPJ w Laskowcu,

Ks. Wojciech Kraśnicki, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Supraślu,

Ks. Jerzy Sokołowski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach,

Ks. Wiesław Szanciło, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Białymstoku,

Ks. Ryszard Kozioł, wikariusz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy,

Ks. Piotr Radkiewicz, wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku,

Ks. Franciszek Walenciej, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie.

We wspólnej modlitwie jubileuszowej nie zabrało także intencji za piętnastego kapłana święconego wraz z Jubilatami, zmarłego tragicznie w pierwszym roku kapłaństwa ks. Dariusza Sawickiego oraz za szafarza święceń, śp. Arcybiskupa Edwarda Kisiela.

Jubilaci odprawili dziękczynną Mszę Świętą w kaplicy seminaryjnej pw. św. Jerzego Męczennika, której przewodniczył abp Edward Ozorowski, Administrator Apostolski Archidiecezji Białostockiej.

Kazanie wygłosił ks. prał. Henryk Żukowski, który w czasach seminaryjnej formacji Jubilatów pełnił wobec nich posługę ojca duchownego, a bezpośrednio przed jubileuszem wygłosił im w seminaryjnym Domu Wypoczynkowo – Rekolekcyjnym w Studzienicznej trzydniowe rekolekcje.

W homilii nawiązał on do prefacji mszalnej z uroczystości Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i na jej podstawie wyszczególnił funkcje i posługi, które pełni kapłan oraz szczególnie istotne elementy duchowości prezbitera. Zachęcił też do szczególnej ufności w Boże Miłosierdzie, które zawsze przewyższa ludzką ułomność i niezdolność do pełnej odpowiedzi na przeogromny dar, jakim są święcenia. Ks. Żukowski też poprowadził dla nich w seminaryjnym Domu Wypoczynkowo – Rekolekcyjnym w Studzienicznej trzydniowe rekolekcje przed jubileuszem.

Po kazaniu Jubilaci odnowili wobec Księdza Arcybiskupa swoje kapłańskie przyrzeczenia złożone w dniu święceń.

Na koniec Eucharystii słowo skierował także abp Ozorowski. Wskazał w nim na szczególną rolę jubileuszu, który jest czymś więcej, niż rocznica. „Rocznica także dotyczy spraw smutnych, a niekiedy tragicznych, a jubileusz zawsze przypomina to, co najradośniejsze. Ponadto jest okazją do swojego rodzaju lustracji, a więc przyjrzenia się temu, co w minionym czasie było dobre, a co domaga się korekty” – mówił. Zaznaczył też, że wspominanie dobra, które dokonało się w kapłańskim życiu Jubilatów jest samo przez się wychwalaniem Boga.

Dostojnych Jubilatów otaczamy modlitwą i wdzięcznością za całe dobro, które Bóg wyświadczył Kościołowi Białostockiemu przez ich posługę.

GALERIA