loading Wczytywanie

Aktualności

Odpowiedz na wezwanie Boga - Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

| autor:

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne

Warunki przyjęcia do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do seminarium:

1. Podanie o przyjęcie do Ks. Rektora AWSD w Białymstoku

2. Życiorys

3. Świadectwo chrztu i bierzmowania

4. Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał i kopia)

5. Opinia od Ks. Proboszcza

6. Opinia od Katechety

7. Zaświadczenie lekarskie dotyczące dalszego kształcenia

8. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego

9. 3 fotografie