loading Wczytywanie

Aktualności

Posługa lektoratu i akolitatu

| autor:

Msza Święta połączona z obrzędami ustanowienia lektorów i akolitów.

W niedzielę 10. marca b. r. w białostockiej Katedrze podczas uroczystego zgromadzenia eucharystycznego udzielono sześciu alumnom Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku posługi lektoratu i akolitatu. Posługę lektoratu powierzono alumnom III roku: Dariuszowi Adamskiemu, Karolowi Dzierżkowi, Michałowi Roguckiemu i Danielowi Truskolaskiemu. Akolitami natomiast zostali alumni IV roku: Przemysław Cimoch i Marcin Kupiński.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 11 przewodniczył J. E. ks. Abp Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki. Podczas uroczystości obecni byli księża moderatorzy, profesorowie, alumni oraz rodziny i przyjaciele alumnów roku III i IV.

Lektor to posługa poświęcona głównie zgłębianiu i odczytywaniu słowa Bożego. Podstawowym zadaniem lektora jest odczytywanie czytań z Pisma Świętego podczas zgromadzeń eucharystycznych, oprócz fragmentów Ewangelii. Gdy brak jest diakona lub kantora, lektor może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. Innym zadaniem lektora jest też błogosławienie pokarmów wielkanocnych.

W trakcie obrzędu, po modlitwie, Biskup, wręczając każdemu z nowo ustanowionych lektorów księgę Pisma Świętego, mówi: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”.

Akolita to wyraz pochodzący z języka greckiego i oznaczający osobę niosącą Chrystusa. Jest on zatem nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św., wezwany głównie do troski o służbę ołtarza. Szczególną powinnością akolity jest zarówno pomoc prezbiterom w udzielaniu wiernym Komunii Św., jak i zanoszenie Jej chorym, przebywającym w szpitalach lub w domach prywatnych. Akolita może też dokonywać zarówno tzw. puryfikacji naczyń liturgicznych: pateny, kielicha, cyborium, jak i wystawienia i repozycji Najświętszego Sakramentu.

Ustanawiając posługę akolity Biskup, podając nowo ustanowionemu akolicie patenę z chlebem wypowiada następujące słowa: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim”.

Po zakończonej Eucharystii Hierarcha białostocki w budynku Kurii Metropolitalnej wręczył siedmiu diakonom AWSD w Białymstoku nominacje do pracy duszpasterskiej w ramach praktyk diakońskich przed święceniami kapłańskimi.

GALERIA