loading Wczytywanie

Aktualności

Międzyseminaryjna Sesja Księży Profesorów w Białymstoku

| autor:

W gmachu białostockiego seminarium odbyła się sesja poświęcona jubileuszowi 55-lecia święceń kapłańskich i 40-lecia sakry biskupiej ks. abp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego.

Dnia 9 maja 2019r. o godz. 10:00 rektorzy oraz profesorowie seminariów duchownych z Siedlec, Ełku, Łomży, Drohiczyny oraz Białegostoku spotkali się na cyklicznym zjeździe – odbywającym się dwa razy w roku – który został zorganizowany tym razem w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

Na początku rektor ks. dr Andrzej Proniewski powitał wszystkich zebranych gości, a w szczególności ks. abp. Tadeusza Wojdę, ks. abp. Edwarda Ozorowskiego, ks. bp. Henryka Ciereszko oraz rektorów poszczególnych seminariów. Następnie oddał głos przewodniczącemu sesji rektorowi WSD w Siedlach ks. dr. Piotrowi Paćkowskiemu, który przedstawił poszczególne punkty programu. Na wstępnie rektor WSD w Ełku ks. dr Antoni Skowroński odczytał protokół z poprzedniego zjazdu, który odbył się w Ełku.

Później ks. prof. dr hab. Józef Zabielski przedstawił referat na temat posługi ks. abp. Edwarda Ozorowskiego jako pasterza i teologa. Prelegent na początku zaznaczył, że choć Arcybiskup bezpośrednio po święceniach udał się na studiach z teologii dogmatycznej na Katolicki Uniwersytet Lubelski, jego posługa była przepełniona troską pasterską. Zarówno jako student, wykładowca oraz rektor AWSD Białystok nieustannie angażował się w pracę duszpasterską, a także jego wykłady były prowadzone w tym duchu. Dużą zasługą ks. Arcybiskupa jako rektora było wybudowanie gmachu seminaryjnego przy ul. Warszawskiej 46 w trudnych komunistycznych czasach, a także dokładne przygotowanie wizyty Jana Pawła II w Białymstoku. Ks. prof. Józef Zabielskie zacytował słowa, wieloletniego rektora tegoż seminarium, ks. Stanisława Piotrowskiego odnoszące się do osoby Arcybiskupa: „wykłada jasno i precyzyjnie (…) słowa wypowiadane są odbiciem jego wiary”. W życiu ks. abp. Edwarda ważny był aspekt naukowy, który został zwieńczony nadaniem tytułu Profesora Zwyczajnego Akademii Teologii Katolickiej. Prelegent podkreślił również wielki dorobek naukowy, w którym m.in. starał się okazać ojcowskie oblicze Boga.

Następnie zabrał głos ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, który przedstawił referat pt. „Człowiek, małżeństwo, rodzina według Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego”. Referent zaznaczył, że można znaleźć wiele książek i haseł Arcybiskupa na temat antropologii. Stara się w nich m.in. odpowiedzieć na pytanie: Kim jest człowiek? Wspomniał również, że ks. abp. Edward Ozorowski stał się jedną z ważniejszych postaci w Instytucie Studiów nad Rodziną założonym przez ks. abp. Kazimierza Majdańskiego.

Ks. rektor Andrzej Proniewski dodał, że Arcybiskup jest rozpoznawany wśród dogmatyków jako świetny eklezjolog i sakramentolog. Na zakończenie sesji zabrał głos jubilat ks. abp. Edward Ozorowski kierując swoje słowa w szczególności do alumnów, a także ks. abp. Tadeusz Wojda podkreślając wartość miedzyseminaryjnych spotkań, które są eklezjotwórcze. Następnie odbyła się modlitwa południowa w kaplicy seminaryjnej, a po wszystkim wspólny obiad.

GALERIA