loading Wczytywanie

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

| autor:

W sobotę 28 września 2019 roku w AWSD w Białymstoku nastąpiła inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną o godzinie 10 w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: Księża, w tym przedstawiciele zarządów sąsiednich seminariów, przedstawiciele uczelni miasta Białegostoku oraz reprezentacji władz na różnych szczeblach.

W homilli Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda stwierdził, że we współczesnym świecie jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że wierzą, ale z drugiej strony ta wiara nie przenosi się na żaden wymiar życia codziennego. Ksiądz Arcybiskup oznajmił, że ludzi o takiej postawie nie można nazwać wierzącymi chrześcijanami. Na podstawie tej refleksji Ksiądz Arcybiskup zapytał zebranych w jaki sposób albo czy w ogóle korzystają z darów Bożych płynących z krzyża oraz przypomniał, że krzyż jest źródłem miłości Boga do człowieka, ale winien też być źródłem miłości człowieka do człowieka.

Po zakończonej Eucharystii obchody przeniosły się do auli św. Kazimierza. Nowy rektor AWSD w Białymstoku Ksiądz Marian Strankowski oficjalnie złożył wyznanie wiary wobec zgromadzonych, następnie przekazał podpisane wyznanie wiary Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie Metropolicie Białostockiemu. Następnie w swoim przemówieniu przywitał zgromadzonych gości oraz wyraził podziękowania swemu poprzednikowi Księdzu Andrzejowi Proniewskiemu za długoletnią służbę w zarządzie AWSD w Białymstoku. Po przemówieniu Księdza Rektora Ksiądz Wicerektor Bogdan Skłodowski odczytał sprawozdanie z działalności AWSD w Białymstoku w poprzednim roku akademickim.

Następnie nastąpiła immatrykulacja 9 alumnów roku I na UKSW. Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW Ksiądz Piotr Tomasik wręczył indeksy alumnom roku I, którzy następnie złożyli ślubowanie. Po immatrykulacji wykład na temat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wygłosił Ksiądz Tadeusz Krahel, w tymże wykładzie przybliżył zebranym dzieje tego Wydziału Teologicznego od wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego w 1919 roku, aż do rozwiązania Wydziału Teologicznego w roku 1948. Po wykładzie pan Cezary Karwowski wykonał koncert fortepianowy ku pamięci zmarłego w tym roku emerytowanego wykładowcy muzyki kościelnej Księdza Eugeniusza Morawskiego. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup Tadeusz udzielił zebranym błogosławieństwa. Po zakończonych uroczystościach odbył się wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym.

GALERIA