loading Wczytywanie

Aktualności

Człowiek w kryzysie uzależnienia

| autor:

Warsztaty duszpasterskie prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA.

W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbyły się doroczne warsztaty duszpasterskie całkowicie poświęcone uzależnieniom od strony teoretycznej oraz praktycznej. Kapłani Archidiecezji Białostockiej, w dniach 18-19 luty 2020 r., mieli okazję poszerzyć swoje horyzonty duszpasterskie o nowe doświadczenia kontaktów z osobami uzależnionymi.

Panel wykładowy rozpoczął się od krótkiego wprowadzenia ks. bp. Henryka Ciereszko, który przedstawić zaproszonych prelegentów ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA. Na początku głos zabrał o. Edward Konkol SVD i zwrócił uwagę słuchaczy, że alkoholizm czy różnego rodzaju uzależnienia są konsekwencją czegoś, jest to jedynie skutek pewnych wydarzeń i trzeba znaleźć oraz usunąć źródło problemu. Zaznaczył również, że uzależnienie rozpoczyna się wtedy, kiedy zaczynasz zawalać swoje obowiązki i następuje destrukcja społeczna człowieka.

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Paliński, który na początku podzielił się swoim świadectwem wyjścia z nałogu alkoholowego. W swoim wstąpieniu wskazał od czego można się uzależnić, jakie są objawy tego stanu i jak rozpoznać osobę uzależnioną. Rozwijając swoją wypowiedź zwrócił uwagę, że uzależnienie jest chorobą i momentem, w którym człowiek traci kontrolę nad substancją uzależniającą. Później podkreślił również, że „człowiek uzależniony nie jest człowiekiem skończonym” i zawsze ma szanse na normalne życie.

Jako ostatnia zabrała głos Elżbieta Powichrowska przestawiając metody pracy z osobami uzależnionymi. Pierwszą z tych metod jest dialog motywacyjny oparty na współpracy terapeuty z pacjentem. Inną jest metoda interwencji, czyli skłonienie osoby do podjęcia leczenia. Pani Elżbieta na zakończenie zaprezentowała także możliwości jakim dysponuje Stowarzyszenie DROGA i ich działalność na rzecz uzależnionych.

Na zakończenie warsztatów, pierwszego i drugiego dnia, odbył się wspólny posiłek w refektarzu seminaryjnym będący doskonałą okazją do dyskusji z prelegentami.

GALERIA