loading Wczytywanie

Aktualności

Sakrament święceń

| autor:

Archidiecezja Białostocka otrzymała jednego diakona i trzech prezbiterów.

Najbardziej doniosłym i uroczystym wydarzeniem w ciągu roku we wspólnocie seminaryjnej jest sakrament święceń udzielany w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Po tygodniowych rekolekcjach, prowadzonych przez Ojca Duchownego Jerzego Buzuna, czterech kandydatów przystąpiło do święceń.

W piątek 29 maja 2020 r. al. Marcin Kupiński (pochodzący z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach) otrzymał z rąk bp. Henryka Ciereszko pierwszy stopień święceń i został włączony do grona diakonów. Zanim to jednak nastąpiło, w kaplicy seminaryjnej złożył na ręce Metropolity Białostockiego abp. Tadeusza Wojdy wyznanie wiary, przysięgę wierności i deklaracje wynikające z przyjęcia święceń. O godzinie 16:00 w Archikatedrze Białostockiej odbyła się uroczysta Msza Św., którą celebrował bp. Henryk Ciereszko wraz z abp. Tadeuszem Wojdą, abp. Edwardem Ozorowskim i zgromadzonymi kapłanami. Podczas samego obrzędu święceń konsekrator pouczył kandydata o roli i funkcjach wynikających z podjętego urzędu. Następnie al. Marcin złożyć chęć przyjęcia święceń i wiernego wypełniania powierzonych mu zadań.

Następnego dnia tj. 30 maja 2020 r. odbyły się święcenia prezbiteratu. Podobnie jak przy święceniach diakonatu, cała społeczność o godzinie 8:30 zgromadziła się w kaplicy seminaryjnej, aby uczestniczyć w obrzędzie złożenia wyznania wiary, przysięgi wierności oraz deklaracji związanych ze święceniami. Po tej ceremonii nastąpiło uroczyste wręczenie księżom diakonom dyplomów ukończenia studiów w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. 

O godzinie 11:00 pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Tadeusza Wojdy rozpoczęła się uroczysta liturgia połączona z obrzędem święceń. Metropolita w homilii skierował do kandydatów takie słowa: „Dzisiejsze święcenia kapłańskie są powtórzeniem tego samego gestu Jezusa z wieczernika Nasi trzej kandydaci zostaną wyświęceni, aby stać się świątynią jak Jezus, kapłanami jak Jezus i aby jak Jezus ponawiać jego ofiarę. Wielkie to i zaszczytne wybraństwo, ale tu nie chodzi o zaszczyt, lecz o ogromną misję do spełnienia. Jej realizacja w dzisiejszym świecie jest bardzo trudna, dlatego trzeba postawić sobie pytanie: Co znaczy być kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa?”. Ponadto Arcybiskup wyraził, że brak postawienia sobie tego pytania, czy brak odpowiedzi na to pytanie może doprowadzić do znudzenia się kapłaństwem, zapomnienia o podjętych zobowiązaniach, robienia z Domu Bożego targowiska oraz wpaść w wiele innych zagrożeń współczesnego świata. Po homilii trzech diakonów (dk. Piotr Dzierzgowski, dk. Rafał Jatel i dk. Paweł Żukiewicz) przyjęło z rąk Metropolity sakrament święceń. Na zakończenie abp. Tadeusz Wojda udzielił neoprezbiterom uprawnienia do spowiadania i rozgrzeszania wiernych.

Święcenia diakonatu: https://youtu.be/ef_Ru8mA84M

Święcenia prezbiteratu: https://youtu.be/7udtai7o1vw

GALERIA