loading Wczytywanie

Aktualności

Wieczór franciszkański

| autor:

4 października, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, klerycy z roku IV wraz z o. Jerzym Buzunem, przygotowali wieczornicę ku czci Biedaczyny z Asyżu.

Alumni w swoim przedstawieniu, odnoszącym się do działalności św. Franciszka z Asyżu, poruszyli palący problem ochrony środowiska. Przypomnieli, że wspominany święty został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II patronem ekologii.

"Przykład tego świętego jest dowodem - pisał św. Jan Paweł II - że uchronić stworzenia i żywioły przed niesłusznym i bezrozumnym zniszczeniem można tylko wtedy, gdy w świetle płynącym z biblijnej relacji o stworzeniu i odkupieniu uznamy je za stworzenia, wobec których człowiek ma pewne zobowiązania, a nie za poddane jego samowoli. Stworzenie bowiem z nim razem oczekuje i pragnie, że „i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21)".

Obchody wspomnienia Biedaczyny z Asyżu doskonale wpisują się w projekt: „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, w którym nasza wspólnota seminaryjna bierze udział.

Liczymy, że wydarzenie to uwrażliwi nas na piękno stworzenia, abyśmy swoim działaniem mogli odpowiadać na rosnące potrzeby ekologiczne ludzkości i środowiska.

GALERIA