loading Wczytywanie

Aktualności

Bóg zapłać za wszelkie wsparcie naszego seminarium!

| autor:

Tradycją jest, że w czasie jesiennym nasza wspólnota udaje się do parafii diecezji białostockiej, aby zbierać plony ziemi ofiarowane przez rolników.

To czas, kiedy alumni opuszczają wykłady, by spotkać się z ogromną życzliwością i ofiarnością dobrych ludzi. Każdego roku doświadczamy jak wielu przyjaciół i ofiarodawców ma nasza wspólnota seminaryjna.

Składamy wielkie Bóg zapłać za wparcie naszego seminarium! Za plony, ofiary na tacę jak i za modlitwę. W każdy wtorek, za wstawiennictwem św. Jerzego, patrona naszego seminarium, składamy Bogu dzięki i prosimy, aby wynagradzał za wszelki trud poniesiony na rzecz AWSD. Wyrażamy naszą wdzięczność za proboszczów, którzy także okazują nam wiele życzliwości i są dla nas wzorem gościnności.

Szczęść Boże!