loading Wczytywanie

Aktualności

Posługa lektoratu i akolitatu

| autor:

W sobotę, 20. lutego 2021 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku czterech alumnów naszego seminarium przyjęło posługę lektoratu, a pięciu posługę akolitatu.

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu, wszyscy klerycy rozpoczęli czterodniowe rekolekcje. Był to swoisty czas ciszy i zamyślenia, w którym wszystkie urządzenia elektroniczne zostają wyłączone, usta milkną, a uszy i serce nastrajają się na głos Boga. Rekolekcjom przewodniczył ks. dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz wykładowca Pisma Świętego. Zwieńczeniem rekolekcji było przyjęcie posługi lektoratu przez braci na III roku formacji seminaryjnej i posługi akolitatu przez braci z IV roku.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 16:30, w kościele św. Wojciecha w Białymstoku przewodniczył J. E. ks. Bp Henryk Ciereszko. Podczas uroczystości obecni byli księża moderatorzy, profesorowie, alumni oraz rodziny i przyjaciele alumnów roku III i IV.

Lektor to posługa poświęcona głównie zgłębianiu i odczytywaniu słowa Bożego. Podstawowym zadaniem lektora jest odczytywanie czytań z Pisma Świętego podczas zgromadzeń eucharystycznych, oprócz fragmentów Ewangelii. Gdy brak jest diakona lub kantora, lektor może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. Innym zadaniem lektora jest też błogosławienie pokarmów wielkanocnych.

W trakcie obrzędu, po modlitwie, Biskup, wręczając każdemu z nowo ustanowionych lektorów księgę Pisma Świętego, mówi: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”.

Akolita to wyraz pochodzący z języka greckiego i oznaczający osobę niosącą Chrystusa. Jest on zatem nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, wezwany głównie do troski o służbę ołtarza. Szczególną powinnością akolity jest zarówno pomoc prezbiterom w udzielaniu wiernym Komunii Świętej oraz zanoszenie Jej chorym, przebywającym w szpitalach lub w domach prywatnych. Akolita może też dokonywać zarówno tzw. puryfikacji naczyń liturgicznych: pateny, kielicha, cyborium, jak i wystawienia i repozycji Najświętszego Sakramentu.

Ustanawiając posługę akolity Biskup, podając nowo ustanowionemu akolicie patenę z chlebem wypowiada następujące słowa: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim”.

Po zakończonej Eucharystii Rektor AWSD ks. dr Marian Strankowski wręczył diakonowi Marcinowi Kupińskiemu nominacje do pracy duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, w ramach praktyk diakońskich przed święceniami kapłańskimi.

GALERIA