loading Wczytywanie

Aktualności

Świecenia Diakonatu 2021

| autor: | źródło:

Po 5 latach formacji trzech alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, 27 maja 2021 roku, przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu.

Święcenia rozpoczęły się o godzinie 15:00. W kaplicy seminaryjnej, w obecności księży moderatorów, profesorów, kleryków i sióstr zakonnych, kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary, zobowiązali się do posłuszeństwa i celibatu, jak również zwrócili się z prośbą do Ordynariusza o udzielenie święceń w stopniu diakonatu. Wymownym znakiem są słowa, które każdy z alumnów wypowiedział dotykając księgi Słowa Bożego: Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękoma.

Głównym punktem uroczystości była Msza Święta w Archikatedrze Białostockiej, której przewodniczył jej ks. bp Henryk Ciereszko - Administrator Archidiecezji Białostockiej. Biskup zachęcał nowych diakonów, aby za przykładem pierwszych diakonów Kościoła Jerozolimskiego, wypełniali chętnie wolę Bożą i byli mężami pełnymi Ducha Świętego, świecili przykładem niezachwianej wiary i dobrych obyczajów, zachowując celibat i czystość serca, które są znakiem zjednoczenia z Chrystusem.

Po homilii kandydaci na diakonów złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi, celibatu oraz do odmawiania modlitwy brewiarzowej.

Kulminacyjnym punktem była modlitwa święceń oraz gest nałożenia rąk na każdego z diakonów, później udali się oni do prezbiterium gdzie po raz pierwszy założyli szatę liturgiczną diakona – dalmatykę. Po otrzymaniu księgi Ewangelii, przez co zostali przeznaczeni do jej głoszenia oraz wypełnianie jej zaleceń z wiarą.

Święcenia stopnia diakonatu przyjęli:

dk. Dariusz Adamski z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

dk. Karol Dzierżek parafii pw. św. Stanisława B.M w Białymstoku,

dk. Michał Rogucki z parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku

Mszę Świętą koncelebrowali przełożeni Seminarium Duchownego, na czele z rektorem ks. dr Marianem Strankowskim. W archikatedrze zgromadziły się rodziny, bliscy i przyjaciele nowych diakonów, kapłani, siostry zakonne, klerycy oraz liczni wierni.

Celebracje udoskonalił chór oraz orkiestra pod batutą ks. mgr. lic. Krzysztofa Łapińskiego - profesora muzyki kościelnej w białostockim seminarium.

Bezpośrednim przygotowaniem do święceń były rekolekcje, które odbyły się w domu rekolekcyjnym w Studzienicznej prowadzone przez ojca duchownego ks. Wojciecha Kapicy.

Zdjęcia ze Mszy Świętej
Zdjęcia ze złożenia przyżeczeń: 

GALERIA