loading Wczytywanie

Aktualności

zdj. Michał Wiszowaty i Dominik Pacuk

Pielgrzymka wspólnoty AWSD

| autor:

Dnia 9 października br. wspólnota księży moderatorów i alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku udała się na pielgrzymkę inauguracyjną.

Głównym punktem pielgrzymki była uroczyście sprawowana Eucharystia w sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli nad Bugiem. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marian Strankowski - rektor AWSD. W homilii kaznodzieja przywołał dwa epizody z życia Księdza Prymasa. Jeden opowiadał o śnie Prymasa, w którym przyśnił mu się Pan Bierut. Kiedy Wyszyński się obudził dowiedział się, że Bierut nie żyje (umarł w Moskwie). Prymas Wyszyński otoczył go swoją modlitwą. A w „Zapiskach...” zanotował: „Pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który mnie skrzywdził. Jutro odprawię Mszę św. za zmarłego. Już teraz odpuszczam memu winowajcy, ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże Miłosierdzie”. Ksiądz Rektor przywołał też osobę i wspomnienia związane z ks. kan. Eugeniuszem Murawskim, który był klerykiem parafii w Zuzelii, a później profesorem AWSD w Białymstoku. Zwieńczeniem wygłoszonego Słowa było przywołanie dekalogu błogosławionego Stefana, który napisał przed swoimi święceniami kapłańskimi:

1)Mów mało – żyj bez hałasu – cisza.
2)Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie.
3)Pracuj systematycznie.
4)Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga.
5)Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy; życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.
6)We wszystkim wzbudzaj dobrą intencję.
7)Módl się często wśród pracy – beze Mnie nic nie możecie uczynić.
8)Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym się sprzeciwia.
9)Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie.
10)Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę.

Te rady Ksiądz Rektor dedykował sobie i klerykom – życząc podążania drogą świętości, w duchu nauczania Księdza Prymasa.

Podczas nawiedzenia Sanktuarium Ks. kan. mgr lic. Jerzy Krysztopa –kustosz Sanktuarium przekazał wiele historycznych informacji o kościele parafialnym, w którym Ksiądz Prymas przyjął Sakrament Chrztu Św. i przybliżył nam także znaczenie scen przedstawionych na witrażach umieszczonych w oknach świątyni.

Rodzina państwa Wyszyńskich zamieszkiwała w Zuzeli przez dziesięć lat na początku XX w. W zrekonstruowanym budynku dawnej szkoły, do której uczęszczał przez dwa lata młody Stefan, utworzono Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam mogliśmy obejrzeć odtworzoną salę lekcyjną, a z drugiej strony drewnianego budynku zrekonstruowane mieszkanie Wyszyńskich.

„Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni" - mawiał kard. Stefan Wyszyński. Dlatego kolejnym punktem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni. To tutaj ojciec kardynała Wyszyńskiego był organistą i to tu zawarł związek małżeński z Joanną Karp – matką Prymasa Tysiąclecia.

Po popołudniu nasza wspólnota odwiedziła obóz zagłady w Treblince, gdzie od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku odbywały się masowe egzekucje ludności w znaczniej mierze pochodzenia żydowskiego dokonywane przez nazistów. W czasie II wojny światowej zginęło w nim około 900 tys. osób. W modlitwie Anioł Pański powierzyliśmy tych, których uśmiercono i prosiliśmy o Miłosierdzie Boże, dla tych, którzy dopuścili się tego mordu.

W roku beatyfikacji Księdza Kardynała nasza wspólnota odwiedziła miejsca związane z osobą błogosławionego, aby jeszcze bardziej przybliżyć, postać księdza Prymasa. Był to czas modlitwy, wzajemnej integracji oraz poznania i utrwalenia historii.

GALERIA