loading Wczytywanie

Aktualności

Nowy numer kwartalnika PASTORES

| autor:

Czy księdzu można wierzyć? - PASTORES 93 (4) Jesień 2021

Słowo od redakcji

Drodzy Czytelnicy! 

Czy księdzu można wierzyć? Nie tylko można, ale i trzeba – gdy głosi Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Czy księdzu można nie wierzyć? Można – gdy głosi siebie albo nieustannie konkurujące ze sobą przemijające mądrości świata. Pomiędzy ową wiarygodnością nie z tego świata a niewiarygodnością ludzkiej słabości sytuuje się każdy sługa Kościoła. 

1. Uczniowie Chrystusa to ci, którzy całe swoje życie oparli na jednym słowie „wierzę” – „Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”. Nasza wiara jest bezpieczna, bo opiera się na absolutnie wiarygodnym Bogu, który przemawia przez świadka wiernego – Jezusa (ks. S. Haręzga). Nasza wiara jest bezpieczna, bo jest ubezpieczona społecznie przez Kościół – Jezusowe Ciało (J. Kupczak OP). 

2. Instytucjonalne reprezentowanie absolutnie wiarygodnego Boga to ogromne wyzwanie dla biednego grzesznika, który otrzymał powołanie i misję pasterską w Kościele. Całe życie i posługa pasterza będzie zatem walką o utrzymanie się w nurcie boskiej, nadprzyrodzonej wiarygodności. Czasem kończy się ona przegraną – analiza mechanizmów upadku powinna mieć dla nas ogromną wartość terapeutyczną. Powinniśmy dobrze poznać ich przyczyny kulturowo-instytucjonalne, za którymi stoją zazwyczaj szeroko rozumiane błędy antropologiczne (ks. P. Mazurkiewicz). Powinniśmy wnikliwie analizować procesy psychologiczno-duchowe, prowadzące księdza do kryzysu wiarygodności (ks. M. Dziewiecki, A. Rusak). 

3. Prawdziwych chorób nie należy leczyć pseudolekarstwami. Jeśli dobrze przerobimy lekcję współczesnych kryzysów Kościoła, unikniemy być może pokusy znajdowania dla nich fałszywych, najczęściej zbyt łatwych rozwiązań. Przykładem może być pokusa przyjmowania rozwiązań prawno-instytucjonalnych preferowanych przez ideologię liberalną niepodzielnie panującą dziś na rynku idei (D. Kowalczyk SJ; rozmowa redakcyjna). 

4. Na szczęście mamy wystarczająco dużo przykładów walki wygranej – pomimo upływu wieków wciąż niezmiernie inspirujące jest świadectwo drogi formacyjnej św. Benedykta i jego uczniów (M. Zioło OCSO). Łaska Boża wciąż rodzi świętych pasterzy, których możemy nazwać wiarygodnymi świadkami. Niezmiernie skuteczną Pośredniczką tej łaski i wierną Matką wiarygodnych, chrystopodobnych duchownych jest Maryja (ks. M. Milczarek). 

5. W czasach zamętu warto przywoływać porządkującą refleksję eklezjologiczną Josepha Ratzingera: „W Kościele robi się ciasno i duszno wtedy, kiedy piastujący w nim urzędy zapominają, że sakrament nie jest udzieleniem władzy, lecz wywłaszczeniem mnie samego dla Tego, w «osobie» którego mam mówić i działać” (ks. K. Kaucha). Na takiej bazie będzie można budować twórcze podejście do niezasłużonego daru powołania (rozmowa redakcyjna), odpowiadając na pragnienie Jezusowego Serca (ks. W. Janyga). Czy księdzu można wierzyć? Pasterz to ktoś, kto stał się wiarygodnym w oczach Pana – to dlatego została mu powierzona troska o braci. Ale to również ktoś, kto przez całe życie ma do tego boskiego zaufania dorastać – zwłaszcza przez uwiarygodniające cierpienie... „Oto wielka tajemnica wiarygodności.” [1]

KS. WOJCIECH BARTKOWICZ


[1] W całym numerze stosujemy następujące skróty: DS – H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum; EG – Franciszek, adhortacja Evangelii gaudium; KK – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium; KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego; KL – Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium; PDV – Jan Paweł II, apostolska adhortacja Pastores dabo vobis.


Spis treści

Od Redakcji 

KS. WOJCIECH BARTKOWICZ 

Artykuły 

KS. STANISŁAW HARĘZGA, Sprawdziany wiarygodności Jezusa 

KS. KRZYSZTOF KAUCHA, A jeśli Ratzinger ma rację w sprawie wiarygodności? 

JAROSŁAW KUPCZAK OP, Kościół filarem i podporą prawdy 

MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Godny i wiarygodny 

DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Kiedy lud chce mieć swojego króla... 

AGATA RUSAK, Rozczarowani wierni, czyli o księdzu, któremu się nie ufa 

KS. MAREK DZIEWIECKI, Mistrzowie kamuflażu 

KS. WOJCIECH JANYGA, Niecierpliwe Serce Jezusa 

Nasza rozmowa 

Bóg wciąż w nas inwestuje. 

Rozmowa redakcyjna: S. M. JUDYTA PUDEŁKO PDDM, ALINA PETROWAWASILEWICZ, PAWEŁ MILCAREK, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, KS. PIOTR MAZURKIEWICZ 

Nasza modlitwa 

KS. JÓZEF MACIĄG, Jeden tylko jest Dobry 

KS. MATEUSZ MILCZAREK, Miriam w życiu księdza Z życia Kościoła 

KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Źródła skandali seksualnych Pytania i odpowiedzi 

ABP TADEUSZ WOJDA SAC, Jedno posłuszeństwo? 

Świadectwa 

Chcę być księdzem, enter! 

Bóg Ojciec wiedział, czego potrzebuję 

Obecność w samotności 

Rozwiązane sznurowadło 

Moi duchowi synowie 

Lektury 

Kultura 

Ogłoszenia 

To Our Readers 

Contents


Więcej informacji na stronie: www.pastores.pl