loading Wczytywanie

Aktualności

XVIII Festiwal Nauki i Sztuki

| autor:

Zwyczajem lat ubiegłych nasze Seminarium, jako uczelnia wyższa, włączyła się w Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

W ramach tegorocznego Festiwalu wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Alumni ukazali gościom cztery wymiary formacji seminaryjnej: ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną. Wszystko to zostało zaprezentowane w ciekawej i oryginalnej formie, w poszczególnych salach wykładowych. Przybyli goście zapoznali się również z etapami formacji seminaryjnej (etap propedeutyczny, studia filozoficzne, studia teologiczne) jak i z istotnymi wydarzeniami, które stanowią kolejne kroki alumna na drodze ku kapłaństwu (obłóczyny, posługi, święcenia). 

Tego samego dnia w Seminarium o godz. 10.00 odbyły się warsztaty połączone z wystawą pt. „Wyobrazić to, co niewidzialne. Na styku nowoczesności i sacrum w malarstwie Franciszki Burtz”. Prace tej francuskiej malarki wykorzystywane są m.in. w biblijnej katechezie dorosłych prowadzonej oryginalną metodą „czterech progów wiary”. Warsztaty poprowadziła dr Elżbieta Młyńska.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!

GALERIA