loading Wczytywanie

Aktualności

fot. archibial.pl

Święcenia diakonatu 2022

| autor:

W piątek 27 maja 2022 roku zostały udzielone święcenia w stopniu diakonatu dla czterech alumnów z roku V naszego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Przez miniony tydzień alumni V roku odbyli rekolekcje, które prowadził ojciec duchowy naszego seminarium w ośrodku rekolekcyjnym w Studzienicznej, obok Augustowa.

Przed święceniami diakonatu w kaplicy seminaryjnej w obecności księży moderatorów, profesorów, kleryków i sióstr zakonnych, kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary, przysiegę wierności oraz zwrócili się z prośbą do Ordynariusza o udzielenie sakramentu święceń. Wymownym znakiem są słowa, które każdy z alumnów wypowiedział, dotykając księgi Słowa Bożego: Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękoma.

Uroczystej Mszy Świętej z udzieleniem Sakramentu święceń o godz. 16:00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, wikariusz generalny archidiecezji białostockiej.

"Urząd diakonatu jest powołaniem, jest wprowadzeniem w urząd duchowny w Kościele, jest wołaniem, które wymaga zaangażowania całego siebie, całej swojej osoby. Nie jest rzędu tych zawodów czy posług, które kończą się wraz z godzinami pracy, a później jest już tylko własne i prywatne życie" - podkreślał biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Jezusa Chrystusa, na nich nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Przyjęty przez nich Sakrament upodabnia ich do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich.

Do diakonów należy między innymi udzielanie Eucharystii, asystowanie biskupowi i prezbiterom, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i jej przepowiadanie, prowadzenie obrzędów pogrzebu oraz poświęcanie się różnym posługom miłości.

Święcenia stopnia diakonatu w tym roku przyjęli:
dk.Mieszko Czaplejewicz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej;
dk. Robert Osieckiparafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie;
dk. Maciej Radziszewski parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie;
dk. Jakub Taudul z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.


Link do transmisji: https://youtu.be/_nlZ2NLmIgE