loading Wczytywanie

Aktualności

fot. archibial.pl

Święcenia prezbiteratu 2022

| autor:

W sobotę 28 maja 2022 roku zostały udzielone święcenia w stopniu prezbiteratu dla czterech diakonów, absolwentów naszego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Przez miniony tydzień diakoni odbyli rekolekcje, które prowadził ojciec duchowy naszego seminarium w ośrodku rekolekcyjnym w Studzienicznej, obok Augustowa.

Przed święceniami prezbiteratu w kaplicy seminaryjnej w obecności księży moderatorów, profesorów, kleryków i sióstr zakonnych, kandydaci do święceń II stopnia złożyli wyznanie wiary, przysięgę wierności i zwrócili się z prośbą do Ordynariusza o udzielenie sakramentu święceń.

Uroczystej Mszy Świętej z udzieleniem Sakramentu święceń o godz. 11:00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek, metropolita białostocki.

„Każdy z was, przylgnąwszy do Chrystusa, ma być «posadzką», po której powierzeni wam bracia i siostry będą wędrować ku pełni spotkania z Bogiem. «Posadzką»! Nigdy zaś przeszkodą!”- mówił do nowo wyświęconych prezbiterów w swijej homilii Metropolita Białostocki.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że prezbiterzy, choć nie posiadają szczytu kapłaństwa i w wykonywaniu swojej władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską i na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu.

Jedność prezbiterium wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo wyświęconych wkładają ręce także obecni kapłani.

Święcenia stopnia prezbiteratu w tym roku przyjęli:

ks. mgr Dariusz Adamski z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku;

ks. mgr Przemysław Cimoch z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku;

ks. mgr Karol Dzierżek z parafii pw. św. Stanisława B.M w Białymstoku;

ks. mgr Michał Rogucki z parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim królestwie. Amen.

Link do transmisji: https://youtu.be/0bGpiS40rBE