loading Wczytywanie

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

| autor:

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2022/2023 rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego — Arcybiskupa Józefa Guzdka w kaplicy seminaryjnej.

Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił ks. dr Adam Matan, wykładowca dyscyplin filozoficznych w naszym seminarium. Kaznodzieja skoncentrował się wokół rozważania czterech kluczowych wyrażeń: początek, logos, nauka i wiara. Nawiązał także do słów Alberta Einsteina: bez nauki religia byłaby ślepa, bez wiary nauka byłaby kulawa. Ks. Matan stwierdził, że Religia nieoświecona nauką, przeradza się bardzo często w fanatyzm, który znowu może się przerodzić w to, żeby stać się siłą, która narzuca innym swoje przekonania. Nauka bez religii nie wiem, po co i dokąd zmierza. Nauka jest częścią mniejszej całości, której sens ukazuje nam religia.


Po zakończeniu Eucharystii w auli św. Kazimierza odbyła się sesja inauguracyjna. W uroczystości licznie wzięli udział rektorzy wyższych uczelni Białegostoku, przedstawiciele władz rządowych i parlamentarnych, władz samorządowych i miejskich województwa podlaskiego, organizacji oraz instytucji społecznych i kulturalnych, mecenatu, pracownicy i grono przyjaciół oraz profesorowie i alumni seminarium. Przybyli także rektorzy seminariów duchownych z Łomży, Drohiczyna i Siedlec.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił ks. dr Marian Strankowski, rektor AWSD w Białymstoku, który przywitał zgromadzonych gości i przedstawił sprawozdanie z działalności seminarium z poprzedniego roku akademickiego.


Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja alumnów I roku oraz etapu propedeutycznego.
Następnie wykład pt. „Po co przykazania? Geneza i cel Dekalogu” wygłosiła s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM z Akademii Katolickiej w Warszawie.


Ks. Rektor podziękował za wieloletnią pracę odchodzącemu na emeryturę ks. prof. dr hab. Józefowi Zabielskiemu, który przez 34 lata był profesorem uczelni, pełnił m.in. funkcję rektora seminarium; ks. dr. Dariuszowi Wojteckiemu za sześcioletnią pracę na stanowisku Dyrektora Biblioteki oraz ks. dr. Bogdanowi Skłodowskiemu za trzyletnie pełnienie funkcji wicerektora.


Od tego roku akademickiego prefektem etapu propedeutycznego AWSD jest ks. mgr Radosław Garbecki; wykłady z prawa karnego i wyznaniowego rozpoczyna ks. dr Tomasz Sulik, a ćwiczenia ze śpiewu będzie prowadził mgr Jan Krutul.


W związku z reorganizacją studiów seminaryjnych i wprowadzeniem etapu propedeutycznego została zawarta nowa umowa o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie. W myśl nowej umowy, alumni etapu propedeutycznego, trwającego jeden rok, filozoficznego — trwającego dwa lata oraz teologicznego — trwającego trzy lata, mają status studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku „teologia”.

GALERIA