loading Wczytywanie

Aktualności

Posługa akolitatu

| autor:

Na zakończenie listopadowego dnia skupienia alumni V roku: Marek Bielecki i Michał Olszański przyjęli posługę akolitatu.

Po odpowiednim przygotowaniu i rozeznaniu, dwóch alumnów zostało ustanowionych akolitami. Przyjęcie posługi miało miejsce podczas Eucharystii sprawowanej w sobotę 19 listopada 2022 r. o godz. 16:30 w kaplicy seminaryjnej. 

Celebracji przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko, natomiast homilię wygłosił ks. Wojciech Wojtach –proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza Królewicza w Mońkach oraz dziekan dekanatu Mońki. 

Na uroczystości zgromadziła się społeczność Seminarium i zaproszeni goście: rodzice, najbliższa rodzina oraz bliscy, kandydatom do posługi akolitatu, kapłani.

Kaznodzieja zwracał uwagę na mistagogię i wielkość sakramentu Eucharystii. Eucharystia owocuje moim pokojem, moim pokornym przyznaniem się do tego, że jestem niegodny. Nie ma nikogo godnego na świecie, aby nosić Chleb Eucharystyczny -mówił. Aby, ukazać głębię tego sakramentu przytoczył dwie modlitwy z Mszału Rzymskiego, które kapłan wypowiada po cichu w czasie śpiewu, lub recytacji Agnus Dei:

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

oraz:

Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.

Eucharystia jest mocą i siłą do chrześcijańskiego rozwoju do świętości. Kaznodzieja pytał: jak można nie przyjąć Baranka Bożego, który oddał za mnie swoje życie? Tego, który tak bardzo się poświęcił? On chce być w każdym z nas, abyśmy nie patrzyli na niego z daleka. Ks. Wojciech Wojtach zwrócił także uwagę na zależność pomiędzy sakramentem pokuty i pojednania, a sakramentem Eucharystii. 

W Eucharystii wchodzimy do oceanu Bożej miłości nie po to, aby w nim utonąć, ale po to, aby odnaleźć nowe życie. Aby być bardziej gotowym do sakramentu kapłaństwa -dodał. 

W czasie obrzędu udzielenia posługi na znak dopuszczenia do służby Eucharystii kandydaci otrzymali z rąk biskupa patenę z chlebem, który następnie posłużył do konsekracji.

W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego z 2004 roku czytamy: Akolita jest ustanowiony po to, aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym.

Na zakończenie Liturgii swoje słowo do zebranych skierował ks. bp Henryk Ciereszko, który wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę i podkreślił, że służba Eucharystii służy ku naszemu uświęcaniu. Życzył zebranym, aby ta ofiara, która dokonuje się codziennie na ołtarzu dokonywała, się również w nas samych.

Po Mszy Świętej w naszym seminaryjnym refektarzu miała miejsce wspólna kolacja.

Oby ci nasi bracia, wybrani do posługi akolitatu wiernie spełniali służbę przy ołtarzu Pańskim i godnie rozdzielali swoim braciom Chleb Życia wiecznego, stale wzrastając w wierze i miłości ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

GALERIA