loading Wczytywanie

Aktualności

Akademia ku czci Niepokalanej

| autor:

„Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia […] została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” – bł. Pius IX, Ineffabilis Deus.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny jest jednym z czterech dogmatów Kościoła katolickiego dotyczących Matki Bożej. Został on ogłoszony przez bł. Piusa IX w 1854 roku (8 grudnia), z tej racji jest on również obecnie drugim najmłodszym dogmatem maryjnym (po ogłoszonym w 1950 roku dogmacie o Wniebowzięciu NMP). Dlatego też dzień 8 grudnia jest w Kościele powszechnym obchodzony jako Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Nasza białostocka wspólnota seminaryjna, będąc szczególnie zawierzoną Matce Bożej, w ubiegłych latach przeżywała to święto w sposób nad wyraz szczególny. Nie inaczej było i w tym roku.

Doroczna Akademia ku czci Niepokalanej ma, jak zaznaczył ks. Rektor – Marian Strankowski, charakter tryptyku, tj. składa się z trzech zasadniczych części.

Niewątpliwe najważniejszym elementem świętowania tego dnia jest modlitwa. Dlatego też o godz. 16:00 zebraliśmy się w naszej seminaryjnej kaplicy na wspólnej celebracji Nieszporów. 

W modlitwie uczestniczyli ks. abp Józef Guzdek, ks. abp Edward Ozorowski, ks. bp Henryk Ciereszko, moderatorzy, profesorowie i alumni naszego seminarium. Wśród gości obecni byli kapłani, zarówno diecezjalni, jak i zakonni, a także czcigodne siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które znajdują się na terenie naszej archidiecezji. 

Był to czas szczególnie ważny dla alumnów roku I, ponieważ podczas celebracji zostali oni włączeni do grona Rycerstwa Niepokalanej.

Drugą część corocznych obchodów stanowi wykład naukowy poruszający kwestie mariologiczne. W tym roku uczestnicy Akademii mogli wysłuchać wystąpienia ks. prof. Janusza Lekana, dyrektora Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL, na temat „Sensus fidei (zmysł wiary – red.) a dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP”. Słuchacze mogli poznać wiele interesujących faktów dotyczących formowania się prawdy o Niepokalanym Poczęciu oraz dowiedzieć się jaki wpływ na powszechne ogłoszenie tej prawdy w randze dogmatu miał wspomniany zmysł wiary Ludu Bożego. „Nauka o sensus fidei zakłada poprawną koncepcję Kościoła, która przyznaje należne miejsce Duchowi Świętemu” – tak mówił Prelegent, wskazując na udział całego Kościoła, nie tylko hierarchów, w prorockiej misji Jezusa Chrystusa, wprowadzając tym w samym w zagadnienie udziału pobożności ludowej w formowaniu się prawd wiary. „Pojęcie sensus fidei posiada element indywidualny i element wspólnotowy. Oba są ze sobą zawsze ściśle złączone. Oba tworzą consensus fidei, czyli kryterium rozróżniania czy dana praktyka należy do wiary apostolskiej”. Taki też związek zaistniał w relacji zmysłu wiary do dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.

W ramach trzeciej części Akademii wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnej auli św. Jana Pawła II, aby wziąć udział w premierze sztuki „Opowieść wigilijna” przygotowanej przez alumnów roku III i V, pod czujnym okiem reżysera – p. Piotra Półtoraka, dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Widzowie zapoznali się z historią kupca – Ebenezera Scrooge’a, znanego ze swego skąpstwa, który w wigilię Bożego Narodzenia przeżywa diametralną wewnętrzną przemianę pod wpływem wizyty trzech duchów, które pokazują mu kolejno: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sztuka ta jest wezwaniem każdego człowieka do bezgranicznego szerzenia dobra w każdym czasie, a zwłaszcza w święta Narodzenia Pańskiego. Wysiłek alumnów naszego seminarium został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Jak widać coroczne obchody Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, są w naszym seminarium nie tylko okazją do wspólnej modlitwy, choć z pewnością zajmuje ona pierwsze miejsce, ale także do poszerzenia wiedzy czy też do najzwyklejszego bycia ze sobą nawzajem. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili ten dzień. 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!

GALERIA