loading Wczytywanie

Aktualności

Alumni wybrali nowego Cenzora i Vicecenzora

| autor:

Dnia 1 lutego 2023 roku w auli św. Kazimierza z polecenia Księdza Rektora dra Mariana Strankowskiego zostały przeprowadzone wybory na Cenzora i Wicecenzora alumnów AWSD w Białymstoku.

Kandydatami do funkcji Cenzora i Wicecenzora byli alumni V roku naszego seminarium.

Do zadań cenzora należy reprezentowanie wszystkich alumnów, a do wicecenzora dbanie o porządek i właściwe wykonanie prac na rzecz naszej wspólnoty.

Swoje głosy na kandydatów oddawali wszyscy alumni z roczników od pierwszego do piątego włącznie. 

Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania, na podstawie uzyskanych wyników głosowania, dokonał się demokratyczny wybór większością oddanych głosów:

  • alumna Marka Bieleckiego pochodzącego z parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej na urząd Cenzora AWSD;
  • alumna Mateusza Antoniego Anikieja pochodzącego z parafii pw. św. Anny w Krynkach na urząd Wicecenzora AWSD.

Wybory zorganizowali i przeprowadzili alumni: Marcin Łukszewicz (rok IV), Radosław Popko (rok III), Kacper Galimski (rok II) i Dawid Kuczyński (rok I). 

Dotychczas funkcję Cenzora pełnił dk. Jakub Taudul, a funkcję Wicecenzora dk. Robert Osiecki. 
Od 13 lutego obie funkcje przejmą nowo wybrani alumni, a starsi koledzy udadzą się na praktyki wielkopostne do parafii naszej archidiecezji.

Ogarnijmy naszą modlitwą wspólnotę seminarium i prośmy o światło Ducha Świętego dla alumnów, którym zostały powierzone nowe zadania, aby gorliwie pełnili je przez najbliższy rok.

GALERIA