loading Wczytywanie

Aktualności

fot. Szymon Jan Wysocki

Udzielenie posług na zakończenie rekolekcji wielkopostnych AWSD

| autor:

W sobotę, 25. lutego 2023 r. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych trzech alumnów naszego seminarium przyjęło posługę akolitatu i jeden posługę lektoratu.

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu, klerycy naszego seminarium rozpoczęli czterodniowe rekolekcje. Był to czas ciszy i zamyślenia, w którym wszystkie urządzenia elektroniczne zostają wyłączone, usta milkną, a uszy i serce nasłuchują się na głos Boga. Rekolekcje prowadził o. Henryk Ślusarczyk SVD  rekotor Domu Misyjnego w Kleosinie. Zwieńczeniem rekolekcji było przyjęcie posługi lektoratu przez alumna III roku i posługi akolitatu przez braci z IV roku.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 16:30, w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp dr hab. Henryk Ciereszko. Podczas uroczystości obecni byli księża moderatorzy, profesorowie, alumni oraz rodziny i przyjaciele alumnów roku III i IV.

Lektor to posługa poświęcona głównie zgłębianiu i odczytywaniu słowa Bożego. Podstawowym zadaniem lektora jest odczytywanie czytań z Pisma Świętego podczas Liturgii, oprócz Ewangelii. Do jednych z zadań lektora należy błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny.

W trakcie obrzędu, po modlitwie, Biskup, wręczając księgę Pisma Świętego, mówił: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”.

Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Szczególną powinnością akolity jest pomoc prezbiterom w udzielaniu wiernym Komunii Świętej oraz zanoszenie Jej chorym. Akolita może także puryfikować, czyli oczyszczać naczynia liturgiczne: patenę, kielich, cyborium, jak i dokonać wystawienia i repozycji Najświętszego Sakramentu.

Ustanawiając posługę akolity Biskup, podając patenę z chlebem, wypowiadał następujące słowa: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim”.

Po zakończonej Eucharystii Rektor AWSD ks. dr Marian Strankowski wręczył diakonom nominacje do pracy duszpasterskiej w parafiach w ramach praktyk diakońskich przed święceniami kapłańskimi.

Dk. mgr Robert Osiecki został posłany do parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku;

Dk. mgr Maciej Radziszewski został posłany do parafii NMP Matki Kościoła w Białymstoku;

Dk. mgr Jakub Taudul został posłany do parafii  św. Kazimierza w Białymstoku.

GALERIA