loading Wczytywanie

Aktualności

Uroczystość Świętego Jerzego 2023

| autor:

W środę (26.04.2023 r.) obchodziliśmy Uroczystość Świętego Jerzego.

Pośród wielu świąt i uroczystości, które są obchodzone w naszej wspólnocie seminaryjnej, szczególne miejsce zajmuje Uroczystość Świętego Jerzego. Święty ten jest nie tylko patronem białostockiej prowincji kościelnej, ale także głównym patronem całego naszego seminarium.

Centralną część obchodów stanowiła Eucharystia celebrowana w kaplicy AWSD w Białymstoku o godzinie 11.00. Mszy Świętej przewodniczył JE ks. abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, zaś na wspólnej modlitwie zgromadzili się kapłani, zwłaszcza ci związani z poszczególnymi obszarami formacji seminaryjnej – moderatorzy i profesorowie, alumni, jak również osoby świeckie. Na szczególne wspomnienie zasługuje obecność tych, którzy, często od wielu lat, wspierają rozwój naszego seminarium – dobroczyńców i darczyńców. Wielką radością była również wizyta i obecność podczas Eucharystii czterech kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego św. Józefa w Wilnie.

Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił o. Aleksander Jacyniak SJ, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wasilkowie. W słowie skierowanym do uczestników liturgii, zwrócił on szczególną uwagę na ikonograficzne przedstawienia św. Jerzego, odnosząc ich poszczególne elementy do życia duchowego każdego człowieka, a zwłaszcza alumna, przygotowującego się do kapłaństwa. Podkreślił również potrzebę, aby w tym szczególnym dniu pamiętać w modlitwie o intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia się osób odpowiedzialnych za ten konflikt, wszakże św. Jerzy jest również patronem Rosji.

W słowie końcowym JE ks. abp Józef Guzdek wyraził swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy dbają o rozwój przyszłych kapłanów, zwłaszcza moderatorom i profesorom naszego seminarium. Zachęcił alumnów do szczególnej gorliwości w podjętej przez nich formacji, a wszystkich zgromadzonych poprosił o modlitwę o nowe, święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się na refektarz klerycki, gdzie miał miejsce wspólny obiad.

Niech św. Jerzy każdego dnia oręduje za całą naszą wspólnotą seminaryjną i wyjedna łaskę błogosławienia dla wszystkich jej dobroczyńców.

Święty Jerzy, módl się za nami!

GALERIA