loading Wczytywanie

Aktualności

XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

| autor:

„Nauka to więcej niż wiedza” – to hasło tegorocznego, XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w ramach XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przygotowali w dniu 18 maja br. własną prezentację uczelni pt. „Cztery drogi – jeden cel, czyli ksiądz 4D”.

Zaproszenie było skierowane do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i szkół średnich. Wszyscy, którzy przybyli tego dnia do seminarium mieli okazję zapoznać się z czterema wymiarami formacji seminaryjnej: ludzkim, duchowym, intelektualnym i pastoralnym.

Zostały przedstawione kolejne etapy formacji seminaryjnej (w tym etap propedeutyczny, studia filozoficzne, studia teologiczne) i istotne wydarzenia, które stanowią kolejne kroki alumna na drodze ku kapłaństwu (obłóczyny, posługi, święcenia). Każdy miał możliwość zwiedzania całego obiektu – sal wykładowych, siłowni, auli św. Kazimierza i kaplicy pw. św. Jerzego – patrona naszego seminarium.

Organizatorami tegorocznego festiwalu oprócz naszej uczelni byli także: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Teatralna w Warszawie im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: dr Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, prezydent Łomży dr Mariusz Chrzanowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i prezydent Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB.

Serdecznie dziękujemy, tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Wszystkim katechetom i uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Białymstoku, III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, IV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Białymstoku, Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 31 im. J. Korczaka w Białymstoku.

GALERIA