loading Wczytywanie

Aktualności

Iuramentum 2023

| autor:

„Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami” – z obrzędu iuramentum.

Liturgia udzielenia sakramentu święceń, zarówno w stopniu diakonatu, jak i prezbiteratu, poprzedzona jest zawsze uroczystym obrzędem iuramentum. Kandydaci do święceń składają wówczas publiczne wyznanie wiary, wypowiadają słowa przysięgi wierności oraz deklaracji przed objęciem urzędu kościelnego – diakona lub prezbitera. Zgodnie z tradycją AWSD w Białymstoku obrzęd ten ma miejsce w kaplicy seminaryjnej, w dniu święceń.

W trakcie obrzędu iuramentum, po tym jak kandydaci złożą przyrzeczenia słowne, dwukrotnie podchodzą do ołtarza, na którym znajduje się otwarty Ewangeliarz, a następnie, po położeniu swoich dłoni na księdze, uroczyście potwierdzają to, co zadeklarowali ustami, wzywając Boga na świadka ich decyzji. Za drugim razem, tj. po wypowiedzeniu słów deklaracji przed objęciem urzędu diakona lub prezbitera, kandydaci, po położeniu prawej dłoni na Ewangeliarzu, mówią: „To uroczyście przyrzekam, tak ślubuję i przysięgam. Niech mnie w tym wspomoże Bóg i ta święta Ewangelia, której ręką moją dotykam”. Następnie przyszli diakoni i prezbiterzy podpisują w obecności świadków stosowne dokumenty i składają je na ręce odpowiedniego przedstawiciela władzy kościelnej.

Tegoroczne iuramenta odbyły się w piątek i sobotę, odpowiednio 26 i 27 maja. Obu obrzędom przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko – wikariusz generalny archidiecezji białostockiej. Dwudziestego szóstego maja odpowiednie przyrzeczenia i deklaracje zostały przez niego odebrane od 5 kandydatów do święceń diakonatu, natomiast dwudziestego siódmego maja – od trzech diakonów, mających przyjąć święcenia kapłańskie.

Pełni radości i wdzięczności dziękujmy Bogu za łaskę pięciu nowych diakonów oraz trzech kapłanów, którzy rozpoczynają swoją posługę w naszej archidiecezji. Wspierajmy ich każdego dnia naszą modlitwą. Pamiętajmy także o modlitwie o nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Niech towarzyszą nam przy tym słowa bł. Michała Sopoćki: „Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen”.

Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami!

GALERIA