loading Wczytywanie

Aktualności

Obłóczyny 2023

| autor:

W Święto Świętych Archaniołów dwaj alumni roku trzeciego zostali włączeni do grona kandydatów do sakramentu święceń oraz przyjęli strój duchowny.

Początek roku akademickiego w AWSD w Białymstoku jest nierozerwalnie związany z kilkudniowymi rekolekcjami inaugurującymi. Mają one za zadanie pomóc alumnom w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu się do nowych wyzwań, które czekają ich w pierwszym, kolejnym lub, już dla niektórych, ostatnim roku formacji seminaryjnej. Tegorocznym rozważaniom, rozpoczętym we wtorkowy wieczór, 26 września br., przewodniczył ks. dr Piotr Sosnowski SDB, obecny wikariusz inspektora inspektorii warszawskiej Towarzystwa Salezjańskiego.

W licznych konferencjach i homiliach Ojciec Rekolekcjonista dzielił się z alumnami nie tylko Słowem Bożym, choć oczywiście stanowiło ono fundament jego rozważań, ale także swoim cennym doświadczeniem, które nieustannie zdobywa jako wychowawca młodzieży w jednej z salezjańskich placówek wychowawczych. Za temat przewodni tegorocznych rekolekcji można niewątpliwie uznać zagadnienie ojcostwa duchowego w życiu kapłańskim.

Tradycją białostockiego seminarium jest, że na zakończenie rekolekcji inaugurujących nowy rok formacyjny, ma miejsce szczególne wydarzenie dla alumnów roku III – przyjęcie stroju duchownego, tzw. obłóczyny. Po raz pierwszy w historii tejże uczelni, zgodnie z nowymi, obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi przebiegu formacji do kapłaństwa w Polsce, obłóczyny były poprzedzone innym obrzędem, a mianowicie kandydaturą. Kandydatura jest pierwszą, publiczną, przyjmowaną przez biskupa, pisemną i słowną deklaracją alumna, że wyraża on chęć i gotowość takiego przygotowania się, aby w stosownym czasie przyjąć sakrament święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

Msza Święta połączona z wyżej wymienionymi obrzędami miała miejsce 29 września br. o godz. 18.30 w kaplicy seminaryjnej. Celebracji przewodniczył bp Henryk Ciereszko – wikariusz generalny Archidiecezji Białostockiej. Na uroczystości, z wyjątkiem moderatorów, profesorów i alumnów białostockiego seminarium, przybyli również liczni goście, zwłaszcza rodziny oraz zaprzyjaźnieni kapłani kleryków roku III.

Dzień przyjęcia stroju duchownego to wielkie przeżycie zarówno dla samych alumnów, jak i dla ich bliskich. Zechciejmy pamiętać o nich w naszej modlitwie. Niech każdego dnia wzrastają w powołaniu i zawsze są wierni swojemu „tak”, które po raz pierwszy, publicznie wypowiedzieli. O te same łaski prośmy dla wszystkich alumnów AWSD w Białymstoku, jak również módlmy się o nowe, święte powołania do służby Bożej.

Święci Archaniołowie Boży, módlcie się za nami! 

GALERIA