loading Wczytywanie

Aktualności

Inauguracja 2023/2024

| autor:

„Nowy rok akademicki 2023/2024 uważam za otwarty. Quod felix, faustum fortunatumque sit.”

Właśnie powyższymi słowami Jego Magnificencja ks. dr Marian Strankowski rozpoczął nowy rok akademicki w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Uroczysta inauguracja miała miejsce w sobotę (7 października br.). Nowy rok formacji podjęło 21 alumnów, w tym 2 w ramach etapu propedeutycznego.

Seminarium duchowne, choć pełni funkcję uczelni wyższej, a formacja intelektualna studentów jest jego znaczącym celem, to jest przede wszystkim miejscem, w którym wzrastają powołania do służby Bogu i Kościołowi – powołania kapłańskie. Nic dziwnego zatem, że pierwszym punktem uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki, była Eucharystia w kaplicy seminaryjnej pw. św. Jerzego, której przewodniczył JE Abp Józef Guzdek, metropolita białostocki. Na Mszy Świętej, oprócz moderatorów, profesorów i kleryków AWSD, zgromadzili się również zaproszeni goście, w tym reprezentanci władz rządowych i samorządowych, rektorzy i pracownicy innych białostockich i okolicznych uczelni czy przedstawiciele służb mundurowych. Za asystę liturgiczną oraz oprawę muzyczną sobotniej uroczystości zadbali alumni seminarium.

Drugą część sobotniego spotkania stanowiła akademia, która miała miejsce w auli św. Kazimierza. Najważniejszym, i zarazem najbardziej podniosłym momentem całej uroczystości, była immatrykulacja, tj. włączenie najmłodszych alumnów do grona studentów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po odebraniu stosownych przyrzeczeń, indeksy nowoprzyjętym klerykom wręczył ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie.

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego jest nierozłącznie związane z wykładem inauguracyjnym. W tym roku uczestnicy akademii mieli możliwość wysłuchania wystąpienia o. prof. dra hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap, na temat: „Moralne aspekty sztucznej inteligencji”.

Podczas uroczystości miały miejsce również podziękowania poszczególnym wykładowcom, którzy wraz z końcem roku akademickiego 2022/2023, zakończyli pracę dydaktyczną w białostockim seminarium. Są to: bp Henryk Ciereszko (wykładowca religiologii oraz teologii fundamentalnej), ks. dr Jarosław Grzegorczyk (wykładowca teologii pastoralnej), ks. dr Dariusz Grelecki (wykładowca homiletyki) oraz ks. dr. Marek Kowalczuk (wykładowca Pisma Świętego). Ksiądz Rektor powitał również tych, którzy w br. rozpoczynają swoją prace w AWSD: ks. dra Marka Wysockiego (wykłady z Pisma św.), ks. mgr. lic. Łukasza Kisielewskiego (homiletyka) oraz ks. mgr. lic. Karola Swatkowskiego (teologia fundamentalna) i ks. mgr. lic. Tomasza Kozłowskiego (teologia pastoralna).

Rozpoczęty 7 października kolejny rok akademicki będzie już 79. rokiem pracy białostockiego AWSD. Wierzymy, że, tak jak zaznaczył to Ksiądz Rektor cytując łacińską maksymę, będzie to rok „szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny”. Prośmy o to, polecając całą wspólnotę naszego seminarium.

Święty Jerzy, patronie AWSD w Białymstoku, módl się za nami!

Link do zdjęć: www.archibial.pl