loading Wczytywanie

Aktualności

Dzień skupienia GPS

| autor:

Gmach AWSD po raz kolejny wypełnił się członkami Grona Przyjaciół Seminarium.

Spotkania z najbliższymi zawsze powinny napełniać każdego człowieka radością i pokojem, dawać siły do przezwyciężania kolejnych trudów codziennego życia. Dla wspólnoty AWSD ci „najbliżsi” to nie tylko rodziny księży moderatorów, profesorów czy alumnów. Do tej grupy z pewnością można zaliczyć również Grono Przyjaciół Seminarium, które 14 października br., we wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, po raz kolejny nawiedziło mury AWSD w ramach przeżywanego cyklicznie dnia skupienia.

Na mające miejsce dwa razy do roku spotkania Grona składają się zazwyczaj: konferencja duchowa, wspólna modlitwa w kaplicy AWSD, której szczytem jest celebracja Mszy Świętej, a także, wieńczący dzień, posiłek w refektarzu alumnów. Nie inaczej było i tym razem. Członkowie Grona Przyjaciół Seminarium mieli możliwość poznać najmłodszych alumnów, formujących się w ramach etapu propedeutycznego, i zadeklarować swoją modlitwę w ich intencji. Następnie uczestnicy dnia skupienia wysłuchali konferencji przygotowanej przez ks. Wojciecha Kapicę, Ojca Duchownego AWSD w Białymstoku, na temat drogi wiary Najświętszej Maryi Panny.

Punktem kulminacyjnym październikowego dnia skupienia była Eucharystia, poprzedzona nabożeństwem różańcowym. Ksiądz dr Marian Strankowski, rektor AWSD w Białymstoku, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, wyraził radość z obecności każdego z uczestników, jak również podkreślił wielką wdzięczność za modlitwę w intencji całego seminarium, kapłanów i alumnów. Po celebracji wszyscy udali się do refektarza kleryków na wspólny obiad.

W szeregach Grona Przyjaciół Seminarium zawsze jest miejsce dla nowych członków. Dlatego też jako wspólnota AWSD w Białymstoku bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby swoją dobrocią, wyrażającą się w szczególny sposób przez codzienną modlitwę, otoczyć tych, którzy w murach tejże uczelni przygotowują się do tego, aby w przyszłości przyjąć święcenia kapłańskie i posługiwać naszemu Kościołowi lokalnemu. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu z kapłanem pełniącym funkcję odpowiedzialnego za wspólnotę GPS w parafii bądź bezpośrednio z białostockim seminarium. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy są, jak i zechcą być, członkami tego wielkiego dzieła.

Święta Małgorzato Mario Alacoque, módl się za nami!

GALERIA