loading Wczytywanie

Aktualności

Akademia ku czci Niepokalanej 2023

| autor:

W piątek (8 grudnia) przeżywaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

„(...) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć” – tymi słowami, zawartymi w bulli Ineffabilis Deus, papież Pius IX, 8 grudnia 1854 roku, ogłosił dogmat o „Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Rocznica tego wydarzenia, związana z przeżywaną w Kościele Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, tradycyjnie jest przeżywana w białostockim seminarium w sposób bardzo wyjątkowy.

Wspólne świętowanie tego dnia, w towarzystwie licznie zgromadzonych gości, rozpoczęło się celebracją nieszporów o godz. 16.00 w kaplicy pw. św. Jerzego w AWSD. Modlitwie przewodniczył JE bp Henryk Ciereszko – wikariusz generalny archidiecezji białostockiej. Obecny był również abp Józef Guzdek – metropolita białostocki, jak również członkowie prezbiterium, przedstawiciele i przedstawicielki zgromadzeń zakonnych, alumni seminarium i wierni świeccy. Szczególnie warto podkreślić obecność animatorów poszczególnych kręgów Domowego Kościoła, którzy obchodzili tego dnia swoje święto patronalne.

Podczas uroczystych nieszporów, zgodnie z wieloletnią tradycją AWSD, miało miejsce włączenie alumnów roku I do grona Rycerstwa Niepokalanej. Złożyli oni stosowne przyrzeczenia, oddali się pod opiekę Maryi, na dowód czego otrzymali z rąk JE bp Henryka Ciereszki medaliki Niepokalanej.

Drugą część dorocznej Akademii stanowił wykład z dziedziny mariologii. W tym roku uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć wystąpienie ks. dra hab. Kazimierza Peka MIC, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wygłosił on wykład na temat „Chwały Ojca i Syna i Ducha Świętego w misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”. Uczestnictwo w prelekcji umożliwiło wszystkim partycypującym pochylenie się raz jeszcze nad jednymi z głównych prawd katolickiej wiary.

Finałem Akademii, tj. jej trzecią częścią, był udział wszystkich obecnych w premierze tegorocznej sztuki seminaryjnej przygotowanej przez alumnów II i III roku. W tym roku klerycy, tradycyjnie pod czujnym okiem Pana Piotra Półtoraka – dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, wystawili sztukę pt. „Don Camillo”, traktującej o walce o wpływy, w niewielkiej włoskiej miejscowości, między komunistycznym wójtem Pepponem a lokalnym proboszczem, tytułowym Camillem. Przedstawienie dało wszystkim widzom wiele radości, ale również pozwoliło zastanowić się nad problemem, jakim są trudności w społecznym dialogu, między „ja” a „ty”, między „moje” a „twoje”.

Prośmy Maryję, Królową bez zmazy pierworodnej poczętą, aby nieustannie wstawiała się we wszelkich NASZYCH sprawach. W sposób szczególny niech codziennej modlitwie każdego z nas towarzyszy intencja o nowe, święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, konsekrowanego i misyjnego.

Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami!

GALERIA