loading Wczytywanie

Aktualności

Posługi lektoratu i akolitatu 2024

| autor:

„Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi; my głupi ze względu na Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie” (1 Kor 4, 9-10)

Początek okresu Wielkiego Postu w białostockim AWSD tradycyjnie łączy się z czasem kilkudniowych rekolekcji. Trwały one w dniach 14-17 lutego, tj. od Środy Popielcowej do soboty poprzedzającej I Niedzielę Wielkiego Postu. Tegorocznym ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. dr Piotr Kot – rektor WSD w Legnicy oraz wikariusz biskupi ds. ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej w diecezji legnickiej. Głównym tematem rekolekcji stał się fragment z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi; my głupi ze względu na Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie” (1 Kor 4, 9-10).

Zwieńczeniem rekolekcji była sobotnia Msza Święta, której przewodniczył JE ks. bp Henryk Ciereszko – wikariusz generalny archidiecezji białostockiej. Podczas niej miały miejsce szczególne wydarzenia dla trzech alumnów białostockiego seminarium. Dwaj z nich, klerycy roku III, zostali ustanowieni lektorami, natomiast jeden – alumn roku IV – akolitą. Był to ważny moment również dla księży diakonów, którzy na zakończenie Eucharystii otrzymali z rąk Księdza Biskupa dekrety kierujące ich do pracy duszpasterskiej w białostockich parafiach. W ten sposób rozpoczęli oni ostatni etap przygotowań przed zaplanowanymi w maju br. święceniami kapłańskimi. Diakoni zostali skierowani do następujących parafii:

  • Dk. Mateusz Antonii Anikiej do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.
  • Dk. Marek Bielecki do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku.
  • Dk. Michał Cylwik do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
  • Dk. Konrad Łabieniec do parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku.
  • Dk. Michał Olszański do parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Białymstoku.
  • Dk. Krzysztof Radomski do parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku.

Polecajmy księży diakonów w naszych modlitwach. Módlmy się również za kleryków, którzy przyjęli posługi lektoratu oraz akolitatu. Posługi te są bardzo ważnymi momentami w formacji do kapłaństwa. Lektorzy są posłani do czytania Słowa Bożego w trakcie sprawowania liturgii, prowadzenia spotkań biblijnych, a przede wszystkim są zaproszeni do jeszcze głębszej zażyłości z Chrystusem – Słowem Wcielonym. Akolici zostają ustanawiani natomiast jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii. Mogą zanosić Komunię św. ludziom chorym, a także pomagać kapłanom i diakonom w jej rozdzielaniu podczas Mszy Świętej.

Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, ma w swojej opiece całą wspólnotę białostockiego AWSD. Niech wyprasza również łaskę nowych, świętych powołań do służby Bożej.

Święty Jerzy, módl się za nami! 

GALERIA