loading Wczytywanie

Aktualności

Nowy Proboszcz AWSD

| autor:

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka” - św. Jan Paweł II

W białostockim AWSD alumni pełnią różnego rodzaju funkcje. Mają one za zadanie uczyć odpowiedzialności, rozwijać u kleryków umiejętność współpracy, a w niektórych aspektach przygotować do tych zadań, które alumn, po przyjęciu święceń, może pełnić w kapłańskim życiu. Jedną z takich funkcji jest urząd proboszcza seminaryjnej kaplicy pw. św. Jerzego Męczennika. Od niedawna funkcję tę pełni alumn Michał Wiszowaty (rok IV).

Przekazanie urzędu proboszcza wraz z symbolicznymi kluczami do kaplicy miało miejsce 22 lutego br. podczas czwartkowego spotkania całej wspólnoty seminaryjnej. Dokonał tego dotychczasowy proboszcz, al. Krystian Pracki, który w ostatnich wyborach został wyznaczony do pełnienie funkcji cenzora alumnów, tj. głównej funkcji reprezentatywnej białostockiego AWSD. Podczas tego samego spotkania kl. Michał został również nominowany ceremoniarzem seminaryjnej asysty liturgicznej.

O nowomianowanym proboszczu AWSD oraz wszystkich alumnach tegoż seminarium pamiętajmy w naszych modlitwach. Prośmy również o nowe święta powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.